1.  
  2. English
    1. ČVUT v Praze, Fakulta architektury

     1. Kalendář

      Pro tento den nejsou v kalendáři vloženy žádné události.

      Více viz souhrnná sekce kalendáře, kalendáře jednotlivých studijních oborů, ústavů a atelierů. Kalendář přijímacího řízení pro jednotlivé obory naleznete zde.

     2. Zprávy z ČVUT

      Kompletní archiv zpráv z dění na Českém vysokém učení technickém v Praze naleznete v sekci Zprávy z ČVUT.

      1. ALFA 04 2016

       Olověný Dušan 2016
       Bydlení jako životní konstanta
       Co si myslí premianti 

       1. Stáhnout PDF 2 MB

      Alfa je bulletin vydávaný Fakultou architektury ČVUT. Archiv starších čísel Alfy naleznete zde.

      
     1. Oznámení

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků

       Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na místa akademických pracovníků: 1) pro Ústav teorie a dějin architektury docenta nebo odborného asistenta; 2) pro Ústav památkové péče vedoucího ateliéru (profesora, docenta nebo odborného asistenta); 3) pro Ústav nauky o budovách [A] docenta nebo odborného asistenta, [B] vedoucího ateliéru ZAN; 4) pro Ústav krajinářské architektury [A] 2 odborných asistentů ateliérů ZAN KA H. Špalkové; [B] docenta nebo odborného asistenta; 5) pro Ústav stavitelství I odborného asistenta; 6) pro Ústav průmyslového designu odborného asistenta ateliéru F. Streita. Podrobné informace naleznete na úřední desce.

       1. Text výběrového řízení PDF 214 KB
       2. Vzor přihlášky DOCX 16 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. 01/71

      Z dění na FA

      1. Vernisáž výstavy Osada Baba 1932, 16. 2. 2015 (foto: Jiří Ryszawy)
      2. Vernisáž výstavy Osada Baba 1932, 16. 2. 2015 (foto: Jiří Ryszawy)
      3. Prezentace atelierových prací ZS 2014/15, atelier Fišer (foto: Lubomír Kotek)
      4. Prezentace atelierových prací ZS 2014/15, prezentace atelieru Císler, děkan FA ČVUT prof. Ladislav Lábus (foto: Lubomír Kotek)
      5. Zahájení FA NONSTOP, 5. 1. 2015
      6. Křest knihy Czech Houses / České domy, 7. 11. 2014 (Foto: Lubomír Kotek)
      7. Křest knihy Czech Houses / České domy, 7. 11. 2014. Zleva Karel Kerlický (nakladatel); Jan Jakub Tesař (autor); prof. Miroslav Masák (kmotr knihy); Ján Stempel (autor). (Foto: Lubomír Kotek)
      8. Přednáška Adriena Dumont (MCBAD Colomer–Dumond), v rámci cyklu French Future, 3.11.2014 (Foto: Štěpán Tomš)
      9. Přednáška Juliena Rousseau (Fresh Architecture), v rámci cyklu French Future, 23.10.2014 (Foto: Štěpán Tomš)
      10. Přednáška v rámci cyklu mladých francouzských architektů French Future přednášejících 9. 10. – 3. 11. 2014 na Fa ČVUT (Foto: Štěpán Tomš)
      11. Výstava atelierových prací na FA ČVUT, LS 2013/14 (Foto: Jiří Ryzsawy, VIC ČVUT)
      12. Výstava atelierových prací na FA ČVUT, LS 2013/14 (Foto: Jiří Ryzsawy, VIC ČVUT)
      13. Předávání cen Druhé kůže (zleva): Veronika Landová, prof. Ladislav Lábus. 13.3.2014 (Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT)
      14. Porota soutěžní přehlídky Druhá kůže (zleva): Karel Mrázek, Markéta Cajthamlová, Pavla Kordovská, Jaroslav Wertig, Jana Nováková, Jakub Fišer. FA ČVUT, 6.3.2014
      15. Výstava Dutch Footprint. FA ČVUT, 4.11. – 15.11.2013 (Foto: Lubomír Kotek)
      16. Výstava Dutch Footprint. FA ČVUT, 4.11. – 15.11.2013 (Foto: Lubomír Kotek)
      17. "Neúnavný optimista" Winy Maas (MVRDV) přednáší v rámci Dutch Footprint. Betlémská kaple, 14.11.2013. (Foto: Lubomír Kotek)
      18. "Neúnavný optimista" Winy Maas (MVRDV) přednáší v rámci Dutch Footprint. Betlémská kaple, 14.11.2013. (Foto: Lubomír Kotek)
      19. "Architectural reSeARCH" - Bjarne Mastenbroek (SeARCH) přednáší v rámci Dutch Footprint. FA ČVUT, 11.11.2013. (Foto: Lubomír Kotek)
      20. "Architectural reSeARCH" - Bjarne Mastenbroek (SeARCH) přednáší v rámci Dutch Footprint. FA ČVUT, 11.11.2013. (Foto: Lubomír Kotek)
      21. Křest AIR House, se kterým se studenti FA ČVUT účastní mezinárodní soutěže Solar Decathlon 2013. 17.7.2013 (Foto: Martin Čeněk)
      22. První nocovka na FA, 20.5.2013 (Foto: Zdeňka Havlová)
      23. Losování diplomantů do komisí, 20.5.2013 (Foto: Zdeňka Havlová)
      24. Workshop Překonejme bariéry 2012, 20.-21.11.2012 (Foto: Pavel Lupač)
      25. Workshop Překonejme bariéry 2012, 20.-21.11.2012 (Foto: Pavel Lupač)
      26. Studenti prvního ročníku připravují v zimním semestru haptické modely významných pražských staveb, které budou na jaře prezentovány v rámci Pražské muzejní noci na výstavě Architektura pro nevidomé. Své pracovní modely studenti v listopadu konzultovali s přizvanými nevidomými hosty. 10.12.2012 (Foto: Klára Mergerová)
      27. Studenti prvního ročníku připravují v zimním semestru haptické modely významných pražských staveb, které budou na jaře prezentovány v rámci Pražské muzejní noci na výstavě Architektura pro nevidomé. Své pracovní modely studenti v listopadu konzultovali s přizvanými nevidomými hosty. 10.12.2012 (Foto: Klára Mergerová)
      28. Workshop Komunikační prostor ve školách jako fenomén podmiňující sociální vztahy. 29.5.–1.6.2012 (Foto: Pavel Lupač)
      29. Workshop Komunikační prostor ve školách jako fenomén podmiňující sociální vztahy. 29.5.–1.6.2012 (Foto: Pavel Lupač)
      30. Workshop Stárnutí populace – nové trendy v navrhování pro seniory. 17.–20.4.2012 (Foto: Pavel Lupač)
      31. Workshop Stárnutí populace – nové trendy v navrhování pro seniory. 17.–20.4.2012 (Foto: Pavel Lupač)
      32. Co měsíc to kniha – představení knižní produkce ústavů 15113 a 15114. 29.3.2012 (Foto: Lukáš Beran)
      33. Soutěžní přehlídka Druhá kůže – Jakub Kolek (Atelier Císler) – 1. cena. 26.1.2012 (Foto: Lubomír Kotek)
      34. Porota soutěžní přehlídky Druhá kůže ve složení (zleva) arch. Ľubomir Závodný, arch. Markéta Cajthamlová, arch. Jiří Buček, arch. Petr Kordovský a doc. Jakub Kynčl. 25.1.2012 (Foto: Lubomír Kotek)
      35. Michiel Riedijk (Neutelings Riedijk Architects) přednáší společně s Juliette Bekkering. Betlémská kaple, 12.1.2012. (Foto: Lubomír Kotek)
      36. Juliette Bekkering (Bekkering Adams Architecten) přednáší společně s Michielem Riedijkem. Betlémská kaple, 12.1.2012. (Foto: Lubomír Kotek)
      37. Společná přednáška Juliette Bekkering a Michiela Riedijka. Betlémská kaple, 12.1.2012. Zleva: prof. Zdeněk Zavřel, prof. Michiel Riedijk, prof. Václav Havlíček (Foto: Lubomír Kotek)
      38. Nocovka na FA, odpočítávání v átriu u žlutého jelena. 2.1.2012 (Foto: Zdeňka Havlová)
      39. Nocovka na FA, 2.1.2012 o půlnoci (Foto: Zdeňka Havlová)
      40. Workshop v rámci vertikálního ateliéru vedeného nizozemskými architekty Juliette Bekkering a Michielem Riedijkem. 9.-10.12.2011 (Foto: Martin Čeněk)
      41. Workshop v rámci vertikálního ateliéru vedeného nizozemskými architekty Juliette Bekkering a Michielem Riedijkem. 9.-10.12.2011 (Foto: Martin Čeněk)
      42. Workshop Překonejme bariéry 2011, 2.-3.11.2011 (Foto: Pavel Lupač)
      43. Workshop Překonejme bariéry 2011, 2.-3.11.2011 (Foto: Pavel Lupač)
      44. Závěr workshopu City Development 4, 25.-26.11.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      45. Workshop City Development 4, 25.-26.11.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      46. Workshop v rámci vertikálního ateliéru vedeného nizozemskými architekty Juliette Bekkering a Michielem Riedijkem. 19.-20.10.2011 (Foto: Martin Čeněk)
      47. Workshop v rámci vertikálního ateliéru vedeného nizozemskými architekty Juliette Bekkering a Michielem Riedijkem. 19.-20.10.2011 (Foto: Martin Čeněk)
      48. Workshop v rámci vertikálního ateliéru vedeného nizozemskými architekty Juliette Bekkering a Michielem Riedijkem. 19.-20.10.2011 (Foto: Martin Čeněk)
      49. Workshop v rámci vertikálního ateliéru vedeného nizozemskými architekty Juliette Bekkering a Michielem Riedijkem. 19.-20.10.2011 (Foto: Martin Čeněk)
      50. Workshop v rámci vertikálního ateliéru vedeného nizozemskými architekty Juliette Bekkering a Michielem Riedijkem. 19.-20.10.2011 (Foto: Martin Čeněk)
      51. Přednáška Dietmara Eberle (Baumschalger & Eberle), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 7.11.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      52. Přednáška Dietmara Eberle (Baumschalger & Eberle), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 7.11.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      53. Přednáška Jana Albrechstena (vankundsten), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 24.10.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      54. Přednáška Emmanuela Combarela a Dominique Marrec (Emmanuel Combarel Dominique Marrec architectes), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 17.10.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      55. Přednáška Emmanuela Combarela a Dominique Marrec (Emmanuel Combarel Dominique Marrec architectes), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 17.10.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      56. Přednáška Rudy Uytenhaaka (Rudy Uytenhaak architectenbureau), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 13.10.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      57. Přednáška Rudy Uytenhaaka (Rudy Uytenhaak architectenbureau), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 13.10.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      58. Přednáška Dicka van Gamerena (Dick van Gameren architecten), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 10.10.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      59. Přednáška Dicka van Gamerena (Dick van Gameren architecten), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 10.10.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      60. Přednáška Javiera Arpy (a+t research group), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 3.10.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      61. Přednáška Javiera Arpy (a+t research group), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 3.10.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      62. Přednáška Herwiga Spiegla (Alles Wird Gut), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 16. 5. 2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      63. Workshop Solar Decathlon – Team Prague, na Ústavu navrhování II, 19. 7. 2011. Zleva arch. Martin Čeněk, arch. Lucie Kirovová, arch. Lucie Zemenová, Ing. Veronika Křelinová (Foto: Lubomír Kotek)
      64. Workshop Solar Decathlon na Ústavu navrhování II, 19. 7. 2011. Zleva arch. Hana Seho, prof. Petr Hájek, prof. Zdeněk Zavřel, prof. Jan Tywoniak (Foto: Lubomír Kotek)
      65. Lábus & Lábus. Představení publikací Architekti, programy, realizace (Oldřích Ševčík a kolektiv, Praha 2011) a Ferenc (Milena Oda, Praha 2011), 19. 5. 2011. Zleva: Ladislav Lábus, Jiří Lábus (Foto: archiv FA ČVUT)
      66. Lábus & Lábus. Představení publikací Architekti, programy, realizace (Oldřích Ševčík a kolektiv, Praha 2011) a Ferenc (Milena Oda, Praha 2011), 19. 5. 2011. Zleva: Jiří Lábus, Milena Oda (Foto: archiv FA ČVUT)
      67. První nocovka na FA, 13. 5. 2011 (Foto: Zdeňka Havlová)
      68. První nocovka na FA, 13. 5. 2011 (Foto: Zdeňka Havlová)
      69. Slavnostní otevření nové budovy FA, 24. 3. 2011. Zleva: prof. Matúš Dulla, prof. Alena Šrámková, prof. Václav Havlíček, prof. František Hrdlička, prof. Alena Kohoutková (Foto: Vojta Florian)
      70. Slavnostní otevření nové budovy FA, 24. 3. 2011 (Foto: Vojta Florian)
      71. Projev děkana Fakulty architektury prof. Zdeňka Zavřela při slavnostním otevření nové budovy FA. 24. 3. 2011 (Foto: Vojta Florian)

      Projev děkana Fakulty architektury prof. Zdeňka Zavřela při slavnostním otevření nové budovy FA. 24. 3. 2011 (Foto: Vojta Florian)

      

    
    


Please wait …