1.  
  2. English
    1. ČVUT v Praze, Fakulta architektury

     1. Kalendář

      Pro tento den nejsou v kalendáři vloženy žádné události.

      Více viz souhrnná sekce kalendáře, kalendáře jednotlivých studijních oborů, ústavů a atelierů. Kalendář přijímacího řízení pro jednotlivé obory naleznete zde.

     2. Zprávy z ČVUT

      Kompletní archiv zpráv z dění na Českém vysokém učení technickém v Praze naleznete v sekci Zprávy z ČVUT.

      1. ALFA 10 2014

       Na cestě k sobě: 1939–1989
       Tři děkani k čtvrtstoletí FA
       V Archicafé o 17. listopadu
       Téma: studentská svoboda

       1. Stáhnout PDF 1 MB

      Alfa je bulletin vydávaný Fakultou architektury ČVUT. Archiv starších čísel Alfy naleznete zde.

      
     1. Oznámení

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Vyhlášení interní soutěže FA ČVUT v rámci IP ČVUT pro rok 2015

       Vnitřní soutěž na podporu rozvojových projektů mladých týmů (RPMT) na Fakultě architektury ČVUT. Soutěž je vyhlášena pro: A. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů / kurzů; B. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. Termín ukončení podávání žádostí: 14.2. 2015 12.00 hod.

       1. Vyhlášení interní soutěže FA ČVUT v rámci IP ČVUT pro rok 2015 PDF 124 KB
       2. Okruh A – formulář pro jednotlivé žadatele DOC 51 KB
       3. Okruh A – formulář pro skupinu žadatelů DOC 51 KB
       4. Okruh B – formulář pro jednotlivé žadatele DOC 53 KB
       5. Okruh B – formulář pro skupinu žadatelů DOC 53 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga

       Co je Ebola, jak se přenáší a co dělat po návratu z rizikové oblasti, viz příloha.

       1. Ebola - upozornění MZČR PDF 143 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. 01/69

      Z dění na FA

      1. Prezentace atelierových prací ZS 2014/15, prezentace atelieru Císler, děkan FA ČVUT prof. Ladislav Lábus (foto: Lubomír Kotek)
      2. Prezentace atelierových prací ZS 2014/15, atelier Fišer (foto: Lubomír Kotek)
      3. Zahájení FA NONSTOP, 5. 1. 2015
      4. Křest knihy Czech Houses / České domy, 7. 11. 2014 (Foto: Lubomír Kotek)
      5. Křest knihy Czech Houses / České domy, 7. 11. 2014. Zleva Karel Kerlický (nakladatel); Jan Jakub Tesař (autor); prof. Miroslav Masák (kmotr knihy); Ján Stempel (autor). (Foto: Lubomír Kotek)
      6. Přednáška Adriena Dumont (MCBAD Colomer–Dumond), v rámci cyklu French Future, 3.11.2014 (Foto: Štěpán Tomš)
      7. Přednáška Juliena Rousseau (Fresh Architecture), v rámci cyklu French Future, 23.10.2014 (Foto: Štěpán Tomš)
      8. Přednáška v rámci cyklu mladých francouzských architektů French Future přednášejících 9. 10. – 3. 11. 2014 na Fa ČVUT (Foto: Štěpán Tomš)
      9. Výstava atelierových prací na FA ČVUT, LS 2013/14 (Foto: Jiří Ryzsawy, VIC ČVUT)
      10. Výstava atelierových prací na FA ČVUT, LS 2013/14 (Foto: Jiří Ryzsawy, VIC ČVUT)
      11. Předávání cen Druhé kůže (zleva): Veronika Landová, prof. Ladislav Lábus. 13.3.2014 (Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT)
      12. Porota soutěžní přehlídky Druhá kůže (zleva): Karel Mrázek, Markéta Cajthamlová, Pavla Kordovská, Jaroslav Wertig, Jana Nováková, Jakub Fišer. FA ČVUT, 6.3.2014
      13. Výstava Dutch Footprint. FA ČVUT, 4.11. – 15.11.2013 (Foto: Lubomír Kotek)
      14. Výstava Dutch Footprint. FA ČVUT, 4.11. – 15.11.2013 (Foto: Lubomír Kotek)
      15. "Neúnavný optimista" Winy Maas (MVRDV) přednáší v rámci Dutch Footprint. Betlémská kaple, 14.11.2013. (Foto: Lubomír Kotek)
      16. "Neúnavný optimista" Winy Maas (MVRDV) přednáší v rámci Dutch Footprint. Betlémská kaple, 14.11.2013. (Foto: Lubomír Kotek)
      17. "Architectural reSeARCH" - Bjarne Mastenbroek (SeARCH) přednáší v rámci Dutch Footprint. FA ČVUT, 11.11.2013. (Foto: Lubomír Kotek)
      18. "Architectural reSeARCH" - Bjarne Mastenbroek (SeARCH) přednáší v rámci Dutch Footprint. FA ČVUT, 11.11.2013. (Foto: Lubomír Kotek)
      19. Křest AIR House, se kterým se studenti FA ČVUT účastní mezinárodní soutěže Solar Decathlon 2013. 17.7.2013 (Foto: Martin Čeněk)
      20. První nocovka na FA, 20.5.2013 (Foto: Zdeňka Havlová)
      21. Losování diplomantů do komisí, 20.5.2013 (Foto: Zdeňka Havlová)
      22. Workshop Překonejme bariéry 2012, 20.-21.11.2012 (Foto: Pavel Lupač)
      23. Workshop Překonejme bariéry 2012, 20.-21.11.2012 (Foto: Pavel Lupač)
      24. Studenti prvního ročníku připravují v zimním semestru haptické modely významných pražských staveb, které budou na jaře prezentovány v rámci Pražské muzejní noci na výstavě Architektura pro nevidomé. Své pracovní modely studenti v listopadu konzultovali s přizvanými nevidomými hosty. 10.12.2012 (Foto: Klára Mergerová)
      25. Studenti prvního ročníku připravují v zimním semestru haptické modely významných pražských staveb, které budou na jaře prezentovány v rámci Pražské muzejní noci na výstavě Architektura pro nevidomé. Své pracovní modely studenti v listopadu konzultovali s přizvanými nevidomými hosty. 10.12.2012 (Foto: Klára Mergerová)
      26. Workshop Komunikační prostor ve školách jako fenomén podmiňující sociální vztahy. 29.5.–1.6.2012 (Foto: Pavel Lupač)
      27. Workshop Komunikační prostor ve školách jako fenomén podmiňující sociální vztahy. 29.5.–1.6.2012 (Foto: Pavel Lupač)
      28. Workshop Stárnutí populace – nové trendy v navrhování pro seniory. 17.–20.4.2012 (Foto: Pavel Lupač)
      29. Workshop Stárnutí populace – nové trendy v navrhování pro seniory. 17.–20.4.2012 (Foto: Pavel Lupač)
      30. Co měsíc to kniha – představení knižní produkce ústavů 15113 a 15114. 29.3.2012 (Foto: Lukáš Beran)
      31. Soutěžní přehlídka Druhá kůže – Jakub Kolek (Atelier Císler) – 1. cena. 26.1.2012 (Foto: Lubomír Kotek)
      32. Porota soutěžní přehlídky Druhá kůže ve složení (zleva) arch. Ľubomir Závodný, arch. Markéta Cajthamlová, arch. Jiří Buček, arch. Petr Kordovský a doc. Jakub Kynčl. 25.1.2012 (Foto: Lubomír Kotek)
      33. Michiel Riedijk (Neutelings Riedijk Architects) přednáší společně s Juliette Bekkering. Betlémská kaple, 12.1.2012. (Foto: Lubomír Kotek)
      34. Juliette Bekkering (Bekkering Adams Architecten) přednáší společně s Michielem Riedijkem. Betlémská kaple, 12.1.2012. (Foto: Lubomír Kotek)
      35. Společná přednáška Juliette Bekkering a Michiela Riedijka. Betlémská kaple, 12.1.2012. Zleva: prof. Zdeněk Zavřel, prof. Michiel Riedijk, prof. Václav Havlíček (Foto: Lubomír Kotek)
      36. Nocovka na FA, odpočítávání v átriu u žlutého jelena. 2.1.2012 (Foto: Zdeňka Havlová)
      37. Nocovka na FA, 2.1.2012 o půlnoci (Foto: Zdeňka Havlová)
      38. Workshop v rámci vertikálního ateliéru vedeného nizozemskými architekty Juliette Bekkering a Michielem Riedijkem. 9.-10.12.2011 (Foto: Martin Čeněk)
      39. Workshop v rámci vertikálního ateliéru vedeného nizozemskými architekty Juliette Bekkering a Michielem Riedijkem. 9.-10.12.2011 (Foto: Martin Čeněk)
      40. Workshop Překonejme bariéry 2011, 2.-3.11.2011 (Foto: Pavel Lupač)
      41. Workshop Překonejme bariéry 2011, 2.-3.11.2011 (Foto: Pavel Lupač)
      42. Závěr workshopu City Development 4, 25.-26.11.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      43. Workshop City Development 4, 25.-26.11.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      44. Workshop v rámci vertikálního ateliéru vedeného nizozemskými architekty Juliette Bekkering a Michielem Riedijkem. 19.-20.10.2011 (Foto: Martin Čeněk)
      45. Workshop v rámci vertikálního ateliéru vedeného nizozemskými architekty Juliette Bekkering a Michielem Riedijkem. 19.-20.10.2011 (Foto: Martin Čeněk)
      46. Workshop v rámci vertikálního ateliéru vedeného nizozemskými architekty Juliette Bekkering a Michielem Riedijkem. 19.-20.10.2011 (Foto: Martin Čeněk)
      47. Workshop v rámci vertikálního ateliéru vedeného nizozemskými architekty Juliette Bekkering a Michielem Riedijkem. 19.-20.10.2011 (Foto: Martin Čeněk)
      48. Workshop v rámci vertikálního ateliéru vedeného nizozemskými architekty Juliette Bekkering a Michielem Riedijkem. 19.-20.10.2011 (Foto: Martin Čeněk)
      49. Přednáška Dietmara Eberle (Baumschalger & Eberle), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 7.11.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      50. Přednáška Dietmara Eberle (Baumschalger & Eberle), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 7.11.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      51. Přednáška Jana Albrechstena (vankundsten), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 24.10.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      52. Přednáška Emmanuela Combarela a Dominique Marrec (Emmanuel Combarel Dominique Marrec architectes), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 17.10.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      53. Přednáška Emmanuela Combarela a Dominique Marrec (Emmanuel Combarel Dominique Marrec architectes), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 17.10.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      54. Přednáška Rudy Uytenhaaka (Rudy Uytenhaak architectenbureau), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 13.10.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      55. Přednáška Rudy Uytenhaaka (Rudy Uytenhaak architectenbureau), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 13.10.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      56. Přednáška Dicka van Gamerena (Dick van Gameren architecten), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 10.10.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      57. Přednáška Dicka van Gamerena (Dick van Gameren architecten), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 10.10.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      58. Přednáška Javiera Arpy (a+t research group), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 3.10.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      59. Přednáška Javiera Arpy (a+t research group), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 3.10.2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      60. Přednáška Herwiga Spiegla (Alles Wird Gut), v rámci cyklu Collective housing in Europe, 16. 5. 2011 (Foto: Lubomír Kotek)
      61. Workshop Solar Decathlon – Team Prague, na Ústavu navrhování II, 19. 7. 2011. Zleva arch. Martin Čeněk, arch. Lucie Kirovová, arch. Lucie Zemenová, Ing. Veronika Křelinová (Foto: Lubomír Kotek)
      62. Workshop Solar Decathlon na Ústavu navrhování II, 19. 7. 2011. Zleva arch. Hana Seho, prof. Petr Hájek, prof. Zdeněk Zavřel, prof. Jan Tywoniak (Foto: Lubomír Kotek)
      63. Lábus & Lábus. Představení publikací Architekti, programy, realizace (Oldřích Ševčík a kolektiv, Praha 2011) a Ferenc (Milena Oda, Praha 2011), 19. 5. 2011. Zleva: Ladislav Lábus, Jiří Lábus (Foto: archiv FA ČVUT)
      64. Lábus & Lábus. Představení publikací Architekti, programy, realizace (Oldřích Ševčík a kolektiv, Praha 2011) a Ferenc (Milena Oda, Praha 2011), 19. 5. 2011. Zleva: Jiří Lábus, Milena Oda (Foto: archiv FA ČVUT)
      65. První nocovka na FA, 13. 5. 2011 (Foto: Zdeňka Havlová)
      66. První nocovka na FA, 13. 5. 2011 (Foto: Zdeňka Havlová)
      67. Slavnostní otevření nové budovy FA, 24. 3. 2011. Zleva: prof. Matúš Dulla, prof. Alena Šrámková, prof. Václav Havlíček, prof. František Hrdlička, prof. Alena Kohoutková (Foto: Vojta Florian)
      68. Slavnostní otevření nové budovy FA, 24. 3. 2011 (Foto: Vojta Florian)
      69. Projev děkana Fakulty architektury prof. Zdeňka Zavřela při slavnostním otevření nové budovy FA. 24. 3. 2011 (Foto: Vojta Florian)

      Projev děkana Fakulty architektury prof. Zdeňka Zavřela při slavnostním otevření nové budovy FA. 24. 3. 2011 (Foto: Vojta Florian)

      

    
    


Please wait …