1. Druhá kůže – soutěžní přehlídka

     1. Motto

      Druhá kůže (…) měl bych rád takový dům. Samozřejmě ne takový, o jehož čtvrtou stěnu se musím dělit se sousedy (…), ne, ten dům, o kterém sním, by měl být něco jako moje druhá kůže. Měl by se roztahovat, když jsem dobře naladěn a schýlit se nade mnou, když jsem na tom špatně.

      Thomas Schröder

     2. Předmět soutěžní přehlídky

      Předmětem soutěžní přehlídky jsou studentské projekty vypracované v rámci Ateliéru Bytová stavba (ATBS) v zimním semestru akademického roku 2016/17 a letním semestru akademického roku 2015/16.

     3. Účel a poslání soutěžní přehlídky

      Prostřednictvím soutěžní přehlídky budou představeny rozdílné přístupy k navrhování staveb pro bydlení a formou finančních odměn podpořeni talentovaní studenti/studentky. Soutěžní přehlídka přispěje k reflexi ateliérové výuky a rovněž k diskusi o metodice navrhování bytových staveb na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Oceněné návrhy budou prezentovány v elektronické publikaci a na internetových stránkách Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze.

     4. Účastníci soutěže

      Soutěžní přehlídka je určena studentům/studentkám bakalářského studijního programu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze zapsaným v zimním semestru akademického roku 2016/17 nebo letním semestru akademického roku 2015/16 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty splňující požadavky specifikované ve Studijním programu (Bílé knize) a podmínky soutěžní přehlídky nominují vedoucí ateliérů.

      Každý vedoucí pedagog/pedagožka Ateliéru Bytová stavba (ATBS) může do soutěže přihlásit maximálně tři projekty vytvořené pod jeho/jejím vedením.

     5. Časový harmonogram soutěžní přehlídky

      15. 12. 2016 – Vyhlášení soutěžní přehlídky

      3. 2. 2017 – Odevzdání nominovaných projektů sekretářce soutěže

      22. 2. – 8. 3. 2017  – Výstava soutěžních projektů v prostorách Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze.

      Termín zasedání poroty a vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky bude upřesněn později.

      
     1. Vyhlašovatel soutěžní přehlídky

      1. prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA
     2. Sekretářka soutěžní přehlídky

     3. Odborná porota

      doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.
      Ing. arch. Martin Rössler
      Prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer
      vylosovaný vyučující Ateliéru ZAN
      vylosovaný vyučující Ateliéru, jehož studenti se přehlídky neúčastní

     4. Ke stažení

      1. Druhá kůže – soutěžní podmínky PDF 377 KB
      
      1. 01/27

      Nominované projekty 2015/16

      1. Susan Haj Abdová
      2. Adam Brich
      3. Ondřej Cigáník, Anna Vopařilová
      4. Barbora Červeňová
      5. Kateřina Grejtáková
      6. Valerie Heyworth
      7. Alžběta Hrčková, Lenka Čurillová
      8. Veronika Hušková
      9. Tereza Chroňáková
      10. Lucie Kapustová
      11. Jan Kašpar
      12. Alžběta Majnušová
      13. Vanda Martínková
      14. Juraj Mišík
      15. Natálie Najbrtová
      16. Ondřej Novák
      17. Ema Ondráčková
      18. Pavlína Prokopová
      19. Tomáš Rain, Pavla Sedláčková
      20. Aleš Rezler
      21. Jitka Rumlová
      22. Tereza Šipková
      23. Václav Ulč
      24. Martina Urbanová
      25. Vojtěch Vondra
      26. Dagmar Wanglerová
      27. Anežka Zákopčaníková

      Susan Haj Abdová

      
      

    
    


Please wait …