1. Druhá kůže – soutěžní přehlídka

     1. Motto

      Druhá kůže (…) měl bych rád takový dům. Samozřejmě ne takový, o jehož čtvrtou stěnu se musím dělit se sousedy (…), ne, ten dům, o kterém sním, by měl být něco jako moje druhá kůže. Měl by se roztahovat, když jsem dobře naladěn a schýlit se nade mnou, když jsem na tom špatně.

      Thomas Schröder

     2. Předmět soutěžní přehlídky

      Předmětem soutěžní přehlídky jsou studentské projekty vypracované v rámci Ateliéru Bytová stavba (ATBS) v zimním semestru akademického roku 2015/16 a letním semestru akademického roku 2014/15.

     3. Účel a poslání soutěžní přehlídky

      Prostřednictvím soutěžní přehlídky budou představeny rozdílné přístupy k navrhování staveb pro bydlení a formou finančních odměn podpořeni talentovaní studenti/studentky. Soutěžní přehlídka přispěje k reflexi ateliérové výuky a rovněž k diskusi o metodice navrhování bytových staveb na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Oceněné návrhy budou prezentovány v elektronické publikaci a na internetových stránkách Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze.

     4. Účastníci soutěže

      Soutěžní přehlídka je určena studentům/studentkám bakalářského studijního programu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze zapsaným v zimním semestru akademického roku 2015/16 nebo letním semestru akademického roku 2014/15 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty splňující požadavky specifikované ve Studijním programu (Bílé knize) a podmínky soutěžní přehlídky nominují vedoucí ateliérů. 

      Každý vedoucí pedagog/pedagožka Ateliéru Bytová stavba (ATBS) může do soutěže přihlásit maximálně tři projekty vytvořené pod jeho/jejím vedením.

     5. Termíny

      Odevzdání: 5. února 2016 v místnosti 443, v 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 (pro dřívější odevzdání nutné kontaktovat sekretářku soutěže).

      
     1. Sekretářka soutěžní přehlídky

     2. Odborná porota – členové

      Ing. arch. MgA. Alena Hýblová
      Ing. arch. Václav Škarda
      Ing. arch. Karel Thér
      vylosovaný vyučující Ateliéru ZAN
      vylosovaný vyučující Ateliéru, jehož studenti se přehlídky neúčastní

     3. Odborná porota – náhradník

      bude upřesněno

     4. Ke stažení

      1. Druhá kůže – soutěžní podmínky PDF 117 KB
      
      1. 01/27

      Nominované projekty 2015/16

      1. Susan Haj Abdová
      2. Adam Brich
      3. Ondřej Cigáník, Anna Vopařilová
      4. Barbora Červeňová
      5. Kateřina Grejtáková
      6. Valerie Heyworth
      7. Alžběta Hrčková, Lenka Čurillová
      8. Veronika Hušková
      9. Tereza Chroňáková
      10. Lucie Kapustová
      11. Jan Kašpar
      12. Alžběta Majnušová
      13. Vanda Martínková
      14. Juraj Mišík
      15. Natálie Najbrtová
      16. Ondřej Novák
      17. Ema Ondráčková
      18. Pavlína Prokopová
      19. Tomáš Rain, Pavla Sedláčková
      20. Aleš Rezler
      21. Jitka Rumlová
      22. Tereza Šipková
      23. Václav Ulč
      24. Martina Urbanová
      25. Vojtěch Vondra
      26. Dagmar Wanglerová
      27. Anežka Zákopčaníková

      Susan Haj Abdová

      
      

    
    


Please wait …