1. Přijímací řízení

     1. Seznamy přijatých studentů do magisterských studijních programů

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Studijní program Design

       Zápis 21.7.2016 - podrobné informace níže.

       1. Design_seznam přijatých studentů PDF 73 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Studijní program Architektura a urbanismus

       Zápis 21.7.2016 - podrobné informace níže.

       1. AU_seznam přijatých studentů PDF 85 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     2. Zápisy do magisterských studijních programů

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. zápis do Magisterského studijního programu navazujícího od akademického roku 2016/2017

       Veškeré informace naleznete v příloze.

       1. Zápis_do_MGR_21.7.2016 PDF 85 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     3. Vyhlášení přijímacího řízení pro AR 2017-18

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Věnujte pozornost změně podmínek příjímacího řízení do bakalářských studijních programů

       Vyhlášení přijímacího řízení na FA ČVUT v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017-18 

       Vyhláška děkana č. 2/2016 

       Děkan Fakulty architektury vyhlašuje v souladu s čl. 4 Řádu přijímacího řízení ČVUT, Přílohou 2 Statutu ČVUT přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2017/2018.

       Bakalářské studium

       • studijní program Architektura a urbanismus (B3501), studijní obor Architektura
       • studijní program Krajinářská architektura (B 3506), studijní obor Krajinářská architektura
       • studijní program Design (B8208), studijní obor Průmyslový design  


       Magisterské studium navazující

       • magisterský studijní program Architektura a urbanismus (N3501), studijní obor Architektura
       • magisterský studijní program Design (N8208), studijní obor Průmyslový design


       Magisterské studium navazující v anglickém jazyce

       • magisterský studijní program Architecture and Urbanism (N3501), studijní obor Architecture
       • magisterský studijní program Design (N8208), studijní obor Industrial Design

       1. FA_PŘ pro AR 2017-18 - vyhláška děkana 2/2016 PDF 184 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     4. Bakalářské a magisterské studijní programy

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Vyhlášení přijímacího řízení na FA ČVUT v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

       Vyhláška děkana č. 2/2015

       Děkan Fakulty architektury vyhlašuje v souladu s čl. 4 Řádu přijímacího řízení ČVUT, Přílohou 2 Statutu ČVUT přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2016/2017.

       1. PŘ 2016-17_vyhláška děkana PDF 184 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     5. Doktorský studijní program

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Přijímací řízení do DSP pro akademický rok 2016/2017

       Příjem přihlášek ke studiu v DSP: do 31.5.2016

       Přijímací pohovory: 22.6.2016

       1. Podmínky pro přijetí DSP 2016/17 DOC 62 KB
       2. Informace o přijímacím řízení do DSP 2016/17 DOC 89 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     6. Nový bakalářský studijní program Krajinářská architektura

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Informace o studijním programu

       Charakteristiku studijního programu a profil absolventa najdete na: https://www.fa.cvut.cz/Cz/Studium/Bs

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      [CAL]

      Kalendář

      Pro tento rok nejsou v kalendáři vloženy žádné události.
     7. Přijímací řízení - archiv

     8. Výsledky přijímacího řízení na AR 2016-17

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Výsledky přijímacího řízení - bakalářské studijní programy

       Výsledky přijímacího řízení najdete po přihlášení na:

       https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

       Seznam přijatých studentů na jednotlivé studijní programy najdete níže.

       1. Přijatí studenti_studijní program Architektura a urbanismus PDF 1 MB
       2. Prijatí studenti_studijní program Krajinářská architektura PDF 2 MB
       3. Přijatí studenti_Studijní program Design PDF 3 MB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     9. Statistika - přijímací řízení pro AR 2015-16

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Magisterské programy

       1. Statistika_Mgr programy PDF 75 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Bakalářské programy

       1. Statistika_Bc programy PDF 79 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     10. Výsledky přijímacího řízení na AR 2014-15

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Výsledky přijímacího řízení pro AR 2014-15 - magisterské studijní programy navazující

       1. Mgr_Zpráva o průběhu PŘ 2014-15 PDF 105 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Výsledky příjímacího řízení pro AR 2014-15 - bakalářské studijní programy

       1. Bc_Zpráva o průběhu PŘ 2014-15 PDF 141 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      
     1. Informace o účtu pro platbu ze zahraničí

      Název účtu: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 16634 Praha 6

      Banka a její adresa: Komerční banka, Dejvická 51, 16059 Praha 6

      IBAN: CZ6601000000195505650247 

      SWIFT: KOMBCZPP

     2. Uchazeči se specifickými potřebami

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Středisko ELSA ČVUT - zajištění potřebných úprav průběhu přijímacích zkoušek

       Uchazečům se specifickými potřebami nabízí univerzita prostřednictvím Střediska ELSA adaptaci přijímacího řízení podle typu a stupně jejich handicapu. Bližší informace najdete na:

       http://www.elsa.cvut.cz/index.php?m=pro_uchazece_o_studium&menu=prijimaci-rizeni

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     3. Studijní oddělení – informace k přijímacímu řízení

      1. Jitka Svobodová

      Studijní oddělení zajišťuje poradenskou a informační činnost pro uchazeče o studium a pro studenty. Kompletní personální obsazení naleznete na stránkách studia

      Úřední hodiny:
       

      Pondělí 9:00 – 11:00 hod

      Úterý 9:00 – 11:00 hod

      Středa 14:00 – 15:30 hod

      Čtvrtek 9:00 – 11:00 hod

       

     4. Oddělení pro vědu, výzkum a uměleckou činnost

      1. Ivana Christová

      Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

     5. Přípravné kurzy, vzorové testy a další podklady

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Ověření prostorové představivosti

       1. Vzorový test_prostorová představivost PDF 71 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Výtvarná zkouška

       Informace o výtvarné zkoušce pro studijní programy Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura budou zveřejněny během července 2016.

       1. Design_výtvarná zkouška_portfolio PDF 78 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. Všeobecný přehled

       1. vzorový test PDF 1 MB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     6. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Kurz kreslení intenzivní

       Kurz kreslení intenzivní

       intenzivní přípravný k talentovým zkouškám

       11. – 15. ledna 2016, denně od 16:30 de 19:30 hod.

       5 lekcí po třech hodinách čistého času v jednom týdnu

       Cena: 620 Kč, 1100 Kč, 2200 Kč

       Místo konání – FA ČVUT Thákurova 9, Nová budova  4. N.P. kreslírna č.450

       Kurz je určen dospělým a mládeži z řad veřejnosti, zejména jako přípravný na přijímací zkoušky na FA a studentům FA jako opakovací,  je zaměřený na  perspektivu, proporce, prostor.

       1. Přihláška kreslení 2016 DOCX 28 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      

    
    


Please wait …