1. Jaroslav Bejvl ml., Jaroslav Švácha − Sklo a světlo v prostoru

     01. Prosinec 2011
     1. Přednáška o roli plochého skla v architektuře a designu svítidel a osvětlení v prostoru. Přednášet bude Jaroslav Bejvl ml., šéfdesigner společnosti Preciosa − Lustry a.s.(nominace Czech Grand Design 2011) a Ing. Jaroslav Švácha, sklářský technolog a jednatel společnosti TGK s.r.o. Jaroslav Bejvl ml. seznámí posluchače se vznikem světelného konceptu, od tvorby vzorků, spolupráce s technology až po umění přesvědčit investora o ceně. Jaroslav Švácha přiblíží technologickou stránku práce se sklem. Výsledky spolupráce obou přednášejících budou prezentovány na realizacích v Abu Dhabi, Hongkong a Singapore.

      5.12.2011 od 17.30 h, posluchárna 111 (Krejcar), Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice. Pořádá Ústav výtvarné tvorby FA ČVUT.

      

      

    
    


Please wait …