1. 15150 Ústav průmyslového designu

      Fakulta architektury ČVUT
      Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
      4. n. p.

     2. Zahájení akademického roku 2016/17 - 3.10., 14:00, Kreslírna 4. patro

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

     3. Večerní "přípravka" DESIGN 2016/17

      1. Pro rok 2016/17 otevírá Ústav průmyslového designu vlastní přípravný kurz pro uchazeče o studium. Kurz bude probíhat v zimním semestru od 11. října do 13. prosince v prostorech modelovny FA ČVUT vždy jeden večer v týdnu cca od 17-20hod. (celkem 10 tříhodinových lekcí). Kurz bude zaměřen na přesně cílená témata pro obor Design a logicky na něj navazuje pozdější výuka v prvním ročníku. Cena pro veřejnost: 3.500 Kč / pro studenta FA: 2.000 Kč/ pro studenta ČVUT: 2.600 Kč. V případě zájmu, prosím, kontaktujte Mgr. Janu Hriňovou: hrinojan@fa.cvut.cz

      Pro rok 2016/17 otevírá Ústav průmyslového designu vlastní přípravný kurz pro uchazeče o studium. Kurz bude probíhat v zimním semestru od 11. října do 13. prosince v prostorech modelovny FA ČVUT vždy jeden večer v týdnu cca od 17-20hod. (celkem 10 tříhodinových lekcí). Kurz bude zaměřen na přesně cílená témata pro obor Design a logicky na něj navazuje pozdější výuka v prvním ročníku. Cena pro veřejnost: 3.500 Kč / pro studenta FA: 2.000 Kč/ pro studenta ČVUT: 2.600 Kč. V případě zájmu, prosím, kontaktujte Mgr. Janu Hriňovou: hrinojan@fa.cvut.cz

     4. ERASMUS UPD FAČVUT - Design (N8208)

      ÚPD FA ČVUT je nově od ZS 2015 garantem výuky průmyslového designu jako samostatného oboru v rámci magisterské navazujícího studia v anglickém jazyce na FA ČVUT v Praze. Komplexní vzdělávací program, jenž čerpá z nabídky technických, praktických, ale i humanitních předmětů několika fakult, připravuje studenty pro budoucí praxi. Student může absolvovat více ateliérů s různým zaměřením / metodologickým přístupem, a postupně tak vyprofilovat vlastní směřování v rámci své pozdější tvorby;vzájemné vztahy jednotlivých fakult pak umožňují participovat na vědecko-výzkumných projektech partnerských pracovišť a mezioborových týmů.

      Ústav průmyslového designu FA ČVUT nabízí v rámci fakulty svým studentům účast v zahraničních výměnných studijních pobytech a praxích prostřednictvím programů EU LLP (Lifelong Learning Programme), ERASMUS+, CEEPUS, popřípadě v rámci dalších smluv s jinými univerzitami a organizacemi v zahraničí (v Evropě i v mimoevropských oblastech).Magisterské studium navazující v anglickém jazyce:  Design (N8208), nabízí zahraničním zájemcům studium designu v ateliérech Karel (experimentální design), Fišer (interiérový design), Streit (produktový design), Jaroš (produktový design),Tvarůžek (průmyslový design).

      1. 01/10

      READNORDIC - Severský stánek pro knižní veletrh Svět knihy 2016 - Studenti ÚPD navrhli a realizovali výstavní stánek

      1. Porota vybírá finální návrh
      2. Realizovaný návrh expozice autorek Markéty Rádkové a Moniky Fišerové
      3. Realizovaný návrh expozice autorek Markéty Rádkové a Moniky Fišerové
      4. Realizovaný návrh expozice autorek Markéty Rádkové a Moniky Fišerové
      5. Realizovaný návrh expozice autorek Markéty Rádkové a Moniky Fišerové
      6. Realizovaný návrh expozice autorek Markéty Rádkové a Moniky Fišerové
      7. Realizovaný návrh expozice autorek Markéty Rádkové a Moniky Fišerové
      8. Realizovaný návrh expozice autorek Markéty Rádkové a Moniky Fišerové
      9. READNORDIC
      10. Slavnostní otevření stánku

      Porota vybírá finální návrh

     5. DESIGNBLOK 2015

      1. Výstava Já ČVUT DESIGN prostě žeru! se koná během akce Designblok 2015 v době 22. - 27.10. v prostorách Openstudia na Výstavišti Praha v Holešovicích. Vernisáž: 22.10. 2015 od 19 hodin

      Výstava Já ČVUT DESIGN prostě žeru! se koná během akce Designblok 2015 v době 22. - 27.10. v prostorách Openstudia na Výstavišti Praha v Holešovicích. Vernisáž: 22.10. 2015 od 19 hodin

     6. První čerpací stanice na LNG pro Shell od designéra a pedagoga ÚPD FAČVUT Martina Tvarůžka

     7. "Místo sochy"_kostel sv. Vavřince v Klatovech 18. 4. - 21. 6. 2015

     8. Skleněná plastika, kterou mezinárodně uznávaný výtvarník prof. Marián Karel dlouhodobě zapůjčil k instalaci před budovu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze v Technické ulici, tvoří již několik měsíců vizuální dominantu areálu fakulty. Koncem příštího týdne získá zajímavou světelnou podobu. Slavnostní odhalení a rozsvícení sochy proběhne ve čtvrtek 26. března od 19.15 hodin.

      1. 01/02

      Workshop SAMUEL RIHÁK, 4.-5.12.2014

     9. Workshop OSCAR DIAZ, 26.-29.11.2014

     10. KLAUZURY LS 2013/14

     11. ÚSTAV JE GARANTEM VÝUKY PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU JAKO SAMOSTATNÉHO STUDIJNÍHO OBORU V RÁMCI BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO PROGRAMU NA FA ČVUT V PRAZE. ÚSTAV PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU DÁLE KOORDINUJE VÝUKU OSTATNÍCH PŘEDMĚTŮ V RÁMCI OBORU PRŮMYSLOVÝ DESIGN, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ JINÉ ÚSTAVY FA A DALŠÍ PRACOVIŠTĚ FAKULTY DOPRAVNÍ A FAKULTY STROJNÍ.

      VÝUKA PŘEDMĚTŮ ZÁKLADY DESIGNU I-II, ATELIÉR DESIGNU I-VI A BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE JE SOUSTŘEDĚNA DO 4 VERTIKÁLNÍCH ATELIÉRŮ, VE KTERÝCH PROBÍHÁ TVORBA SEMESTRÁLNÍCH STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ NA NEJRŮZNĚJŠÍ TÉMATA Z OBORU PRŮMYSLOVÝ DESIGN. ÚSTAV SAMOSTATNĚ ZAJIŠŤUJE PŘEDMĚTY Z OBLASTI VÝTVARNÉ TVORBY (ATELIÉR – MODELOVÁNÍ, DÍLNY I A II A VÝTVARNÁ TVORBA I–VI).

      1. 01/04

      Workshop studentů Atelieru Karel a Doktorandů FEL ČVUT,Katedra počítačové grafiky a interakce /10.-12.10.2014 - Horní Maršov

     12. Přednáška Anne Asensio 10.3.2014 v 18.00h

      1. 01/04

      ADÉLA LEBEDOVÁ (studentka 3. ročníku bakalářského studia Ateliér Fišer-Nezpěváková) získala 2. místo v soutěži YIT FOR YOUNG ART o grafický návrh fasády budov A a D v projektu KOTI HYACINT od společnosti YIT Stavo s.r.o.

      1. 01/02

      OLOVĚNÝ DUŠAN - DESIGN - cenu za jednotlivce dostal Marek Vágner z Ateliéru Fišer-Nezpěváková

     13. Nominovaný atelier Appl- Jaroš

     14. Nominovaný atelier Fišer- Nezpěváková

      
      1. 01/48

      VÝBĚR Z MINULÝCH KLAUZUR

     1. Vedoucí ústavu

      1. prof. ak. soch. Marian Karel
     2. Zástupce vedoucího

      1. M.A. Henrieta Nezpěváková
     3. Sekretářka ústavu / tel. 22435 6484, 731450581

      1. Mgr. Jana Hriňová
     4. Pedagogičtí pracovníci

      505 -Prof. Akad. Soch. Marián Karel

      505- MgA. Josef Šafařík, PhD.

      504- Prof. Akad. Arch. Jan Fišer

      504- M.A. Henrieta Nezpěváková

      503- MgA. Martin Tvarůžek

      503- MgA. Fiala Petr

      445- MgA. Jan Jaroš

      445- MgA. Daniel Gonzalez

      446- MgA. Filip Streit

      446- MgA. Tomáš Polák

      Modelování modelovna - MgA. Adéla Bébarová

      Dílny/ sádrovna- MgA. Josef Majrych

      M.A. Marie Doucet

     5. AKCE MĚSÍCE / AKCE POŘÁDANÉ ÚPD FAČVUT 2014

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Výstava klauzurních prací studentů ÚPD FAČVUT

       Výstava klauzurních prací studentů ÚPD FAČVUT. Bakalářské a magisterské klauzurní práce atelierů Šulc,Jaroš,Karel a Tvarůžek jsou k vidění od 12. do 23.ledna vždy od 10 do 18.hodin. 4. a 5. patro FAĆVUT/Thákurova 9.,Dejvice. V suterénu budovy jsou k vidění práce studentů předmětu Základy Designu pod vedením Adély Bábarové. Dernisáž Atelieru Karel je v Pátek 23.1. v 16.hodin - atelier 505.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      
     1. KLAUZURY ZS 2013/14

      
      1. 01/39

       

      
      1. 01/14

      EXKURZE DRÁŽĎANY- muzeum hygieny a vojenské muzeum / D. Liebeskind /, Albertinum

      
      1. 01/19

      WORKSHOP S J. ČTVRTNÍKEM

      
     1. EXPOZICE DESIGNBLOK 13

      

      
     1. PROMOCE BAKALÁŘI

     2. KLAUZURY LS 2012/13

      
      1. 01/27

       

      
      1. 01/05

       

      1. 01/06

       

      1. 01/04

       

      1. 01/05

       

      
     1. KAUZURY ZS 2012/13 ÚSTAV PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU

     2. DESIGNBLOK 2012- Šporkovský palác

      

     1. VÝSTAVA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ LS 11/12 17.9.-27.9.12

      

      

    
    


Please wait …