1. 15150 Ústav průmyslového designu

      Fakulta architektury ČVUT
      Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
      4. n. p.

     2. Večerní "přípravka" DESIGN 2016/17

      1. Pro rok 2016/17 otevírá Ústav průmyslového designu vlastní přípravný kurz pro uchazeče o studium. Kurz bude probíhat v zimním semestru od 11. října do 13. prosince v prostorech modelovny FA ČVUT vždy jeden večer v týdnu cca od 17-20hod. (celkem 10 tříhodinových lekcí). Kurz bude zaměřen na přesně cílená témata pro obor Design a logicky na něj navazuje pozdější výuka v prvním ročníku. Cena pro veřejnost: 3.500 Kč / pro studenta FA: 2.000 Kč/ pro studenta ČVUT: 2.600 Kč. V případě zájmu, prosím, kontaktujte Mgr. Janu Hriňovou: hrinojan@fa.cvut.cz

      Pro rok 2016/17 otevírá Ústav průmyslového designu vlastní přípravný kurz pro uchazeče o studium. Kurz bude probíhat v zimním semestru od 11. října do 13. prosince v prostorech modelovny FA ČVUT vždy jeden večer v týdnu cca od 17-20hod. (celkem 10 tříhodinových lekcí). Kurz bude zaměřen na přesně cílená témata pro obor Design a logicky na něj navazuje pozdější výuka v prvním ročníku. Cena pro veřejnost: 3.500 Kč / pro studenta FA: 2.000 Kč/ pro studenta ČVUT: 2.600 Kč. V případě zájmu, prosím, kontaktujte Mgr. Janu Hriňovou: hrinojan@fa.cvut.cz

     3. ERASMUS UPD FAČVUT - Design (N8208)

      ÚPD FA ČVUT je nově od ZS 2015 garantem výuky průmyslového designu jako samostatného oboru v rámci magisterské navazujícího studia v anglickém jazyce na FA ČVUT v Praze. Komplexní vzdělávací program, jenž čerpá z nabídky technických, praktických, ale i humanitních předmětů několika fakult, připravuje studenty pro budoucí praxi. Student může absolvovat více ateliérů s různým zaměřením / metodologickým přístupem, a postupně tak vyprofilovat vlastní směřování v rámci své pozdější tvorby;vzájemné vztahy jednotlivých fakult pak umožňují participovat na vědecko-výzkumných projektech partnerských pracovišť a mezioborových týmů.

      Ústav průmyslového designu FA ČVUT nabízí v rámci fakulty svým studentům účast v zahraničních výměnných studijních pobytech a praxích prostřednictvím programů EU LLP (Lifelong Learning Programme), ERASMUS+, CEEPUS, popřípadě v rámci dalších smluv s jinými univerzitami a organizacemi v zahraničí (v Evropě i v mimoevropských oblastech).Magisterské studium navazující v anglickém jazyce:  Design (N8208), nabízí zahraničním zájemcům studium designu v ateliérech Karel (experimentální design), Fišer (interiérový design), Streit (produktový design), Jaroš (produktový design),Tvarůžek (průmyslový design).

     4. DESIGNBLOK 2015

      1. Výstava Já ČVUT DESIGN prostě žeru! se koná během akce Designblok 2015 v době 22. - 27.10. v prostorách Openstudia na Výstavišti Praha v Holešovicích. Vernisáž: 22.10. 2015 od 19 hodin

      Výstava Já ČVUT DESIGN prostě žeru! se koná během akce Designblok 2015 v době 22. - 27.10. v prostorách Openstudia na Výstavišti Praha v Holešovicích. Vernisáž: 22.10. 2015 od 19 hodin

     5. První čerpací stanice na LNG pro Shell od designéra a pedagoga ÚPD FAČVUT Martina Tvarůžka

     6. "Místo sochy"_kostel sv. Vavřince v Klatovech 18. 4. - 21. 6. 2015

     7. Skleněná plastika, kterou mezinárodně uznávaný výtvarník prof. Marián Karel dlouhodobě zapůjčil k instalaci před budovu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze v Technické ulici, tvoří již několik měsíců vizuální dominantu areálu fakulty. Koncem příštího týdne získá zajímavou světelnou podobu. Slavnostní odhalení a rozsvícení sochy proběhne ve čtvrtek 26. března od 19.15 hodin.

      1. 01/02

      Workshop SAMUEL RIHÁK, 4.-5.12.2014

     8. Workshop OSCAR DIAZ, 26.-29.11.2014

     9. KLAUZURY LS 2013/14

     10. ÚSTAV JE GARANTEM VÝUKY PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU JAKO SAMOSTATNÉHO STUDIJNÍHO OBORU V RÁMCI BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO PROGRAMU NA FA ČVUT V PRAZE. ÚSTAV PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU DÁLE KOORDINUJE VÝUKU OSTATNÍCH PŘEDMĚTŮ V RÁMCI OBORU PRŮMYSLOVÝ DESIGN, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ JINÉ ÚSTAVY FA A DALŠÍ PRACOVIŠTĚ FAKULTY DOPRAVNÍ A FAKULTY STROJNÍ.

      VÝUKA PŘEDMĚTŮ ZÁKLADY DESIGNU I-II, ATELIÉR DESIGNU I-VI A BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE JE SOUSTŘEDĚNA DO 4 VERTIKÁLNÍCH ATELIÉRŮ, VE KTERÝCH PROBÍHÁ TVORBA SEMESTRÁLNÍCH STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ NA NEJRŮZNĚJŠÍ TÉMATA Z OBORU PRŮMYSLOVÝ DESIGN. ÚSTAV SAMOSTATNĚ ZAJIŠŤUJE PŘEDMĚTY Z OBLASTI VÝTVARNÉ TVORBY (ATELIÉR – MODELOVÁNÍ, DÍLNY I A II A VÝTVARNÁ TVORBA I–VI).

      1. 01/04

      Workshop studentů Atelieru Karel a Doktorandů FEL ČVUT,Katedra počítačové grafiky a interakce /10.-12.10.2014 - Horní Maršov

     11. Přednáška Anne Asensio 10.3.2014 v 18.00h

      1. 01/04

      ADÉLA LEBEDOVÁ (studentka 3. ročníku bakalářského studia Ateliér Fišer-Nezpěváková) získala 2. místo v soutěži YIT FOR YOUNG ART o grafický návrh fasády budov A a D v projektu KOTI HYACINT od společnosti YIT Stavo s.r.o.

      1. 01/02

      OLOVĚNÝ DUŠAN - DESIGN - cenu za jednotlivce dostal Marek Vágner z Ateliéru Fišer-Nezpěváková

     12. Nominovaný atelier Appl- Jaroš

     13. Nominovaný atelier Fišer- Nezpěváková

      
      1. 01/48

      VÝBĚR Z MINULÝCH KLAUZUR

     1. Vedoucí ústavu

      1. prof. ak. soch. Marian Karel
     2. Zástupce vedoucího

      1. M.A. Henrieta Nezpěváková
     3. Sekretářka ústavu / tel. 22435 6484, 731450581

      1. Mgr. Jana Hriňová
     4. Pedagogičtí pracovníci

      505 -Prof. Akad. Soch. Marián Karel

      505- MgA. Josef Šafařík, PhD.

      445- MgA. Jan Jaroš

      445- MgA. Daniel Gonzalez

      503- MgA. Martin Tvarůžek

      503- MgA. Fiala Petr

      446- MgA. René Šulc

      446- MA. Marie Doucet (RCA)

      504- Prof. Akad. Arch. Jan Fišer

      504- MgA. Henrieta Nezpěváková

      Modelování modelovna - MgA. Adéla Bébarová

      Dílny/ sádrovna- MgA. Josef Majrych

     5. AKCE MĚSÍCE / AKCE POŘÁDANÉ ÚPD FAČVUT 2014

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Výstava klauzurních prací studentů ÚPD FAČVUT

       Výstava klauzurních prací studentů ÚPD FAČVUT. Bakalářské a magisterské klauzurní práce atelierů Šulc,Jaroš,Karel a Tvarůžek jsou k vidění od 12. do 23.ledna vždy od 10 do 18.hodin. 4. a 5. patro FAĆVUT/Thákurova 9.,Dejvice. V suterénu budovy jsou k vidění práce studentů předmětu Základy Designu pod vedením Adély Bábarové. Dernisáž Atelieru Karel je v Pátek 23.1. v 16.hodin - atelier 505.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      
     1. KLAUZURY ZS 2013/14

      
      1. 01/39

       

      
      1. 01/14

      EXKURZE DRÁŽĎANY- muzeum hygieny a vojenské muzeum / D. Liebeskind /, Albertinum

      
      1. 01/19

      WORKSHOP S J. ČTVRTNÍKEM

      
     1. EXPOZICE DESIGNBLOK 13

      

      
     1. PROMOCE BAKALÁŘI

     2. KLAUZURY LS 2012/13

      
      1. 01/27

       

      
      1. 01/05

       

      1. 01/06

       

      1. 01/04

       

      1. 01/05

       

      
     1. KAUZURY ZS 2012/13 ÚSTAV PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU

     2. DESIGNBLOK 2012- Šporkovský palác

      

     1. VÝSTAVA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ LS 11/12 17.9.-27.9.12

      

      

    
    


Please wait …