Zprávy

Nauka o stavbách II

Výsledky cvičení Nauky o stavbách II: Na dveřích sekretariátu ústavu m. č. 432 jsou zveřejněna jména studentů, kteří nezískali zápočet z NS II a jména studentů, kteří pro získání zápočtu musí absolvovat klauzuru. Klauzuru je možné absolvovat při každém zkouškovém termínu bez přihlášení. Ostatním studentům bude zápočet zapsán do KOSu. Termíny zkoušek: 31.5. od 9:00 - 155, 3.6. od 9:00 - 107, 4.6. od 9:00 - 107, 6.6. od 9:00 - 107, 10.6. od 9:00 - 155, 11.6. od 9:00 - 107, 13.6. od 9:00 - 107, 17.6. od 11:00 - 155, 18.6. od 9:00 - 107.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.