Zprávy

Studentská soutěž O nejlepší urbanistický projekt - XXIV. ročník

Připomínáme, že do 17. října 2019 je možné se přihlásit do 24. ročníku studentské soutěže Urban Design Award (dříve O nejlepší urbanistický projekt) a poslat do ní své semestrální, ročníkové i bakalářské práce zpracované během akademického roku 2018/2019 a zapsané jako urbanistický projekt.

Ústav prostorového plánování fakulty architektury ČVUT, Asociace pro urbanismus a územní plánování, Ústav urbanismu Fakulty stavební ČVUT a Ústav navrhování Fakulty architektury VUT v Brně, Ústav urbanizmu a územního plánovania Fakulty architektury STU v Bratislavě, Fakulta architektury Politechnika Wroclawska ve Vratislavi

vyhlašují

XXV. ročník studentské soutěže o nejlepší urbanistický projekt za akademický rok 2018/2019.

Do soutěže lze přihlásit práce semestrální, ročníkové i bakalářské zapsané jako urbanistický projekt v akademickém roce 2018/2019. Nelze přihlásit závěrečné diplomní projekty.

Ceny soutěže:

1. cena 14 000 Kč
2. cena   7 000 Kč
3. cena   3 000 Kč
Odměny   6 000 Kč

Přihlášky do soutěže si lze vyzvednout na Ústavu prostorového plánování FA ČVUT, místnost č. 615 nebo stáhnout zde. (You can download the application here.) Přihlášku lze také poslat e-mailem sekretářce ústavu paní Marii Liškové.

Termín odevzdání přihlášky spolu s prací: 17. 10. 2019

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.