Zprávy

Veronika Šindlerová povede ateliér na Ústavu prostorového plánování FA ČVUT

Jediný ateliér na Fakultě architektury ČVUT zaměřený na prostorové plánování povede od letního semestru 2019/2020 praktikující urbanistka a územní plánovačka Veronika Šindlerová. Ateliér se zaměří na výuku kompetencí plánovače rozvoje území v měřítku celých obcí a měst, městských aglomerací a regionů.

Připravovaná ateliérová zadání vycházejí z reálné plánovací praxe a budou řešit aktuální témata plánování rozvoje území konkrétních českých měst a regionů. V letním semestru se bude v ateliéru řešit téma budoucnosti pražských suburbíí.  Ateliér nabídne zadání ATU, ATVZ, ATV a ATRN – regulační plán a bude zázemím pro ateliérovou výuku Modulu prostorového plánování.
 
Veronika Šindlerová je etablovaná česká urbanistka, specialistka na územní, dopravní, krajinné a regionální plánování. Spolupracuje s desítkami měst a obcí a s několika kraji na plánování rozvoje jejich území. Zpracovala například územní plány Pardubic, Rakovníka, Zdic či Lovosic. Dlouhodobě spolupracuje na směřování rozvoje Mladé Boleslavi. Plánuje rozvoj Kraje Vysočina či Královéhradeckého kraje. Ve své plánovací praxi se specializuje na řešení závažných plánovacích témat. V roce 2017 například pomáhala řešit územní důsledky rychlého a překotného rozvoje průmyslové zóny Škoda Auto v Kvasinách na Rychnovsku. Své zkušenosti pak zúročila ve zpracování celostátní metodiky Vyhodnocení územních nároků průmyslových zón. Obcím v zázemí hlavního města Prahy pomáhá zvládat negativní územní důsledky suburbanizace. Na Broumovsku momentálně řeší usměrnění extrémní turistické návštěvnosti Adršpašsko-teplických skal. Je městskou architektkou města Bílina.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.