S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Zprávy

Interní grantová soutěž pro rok 2020 má své vítěze

Děkan Fakulty architektury ČVUT, na návrh výběrové komise, rozhodl o podpoře patnácti projektů, které si rozdělí částku 1 783 000 Kč v interní soutěži FA ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2020. V kategorii Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů / kurzů bylo podpořeno 13 projektů a v kategorii Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti byly podpořeny 2 projekty.

Soutěž, vyhlášená 6. ledna 2020 podporuje inovace předmětu u stávajících studijních programů, inovovaný předmět může být využíván i pro univerzitu třetího věku a jiné neziskové programy celoživotního vzdělávání. V rámci soutěže mohli žadatelé získat podporu na tvorbu nového předmětu nebo studijních materiálů.

Děkan Fakulty architektury ČVUT prof. Ing. arch. Ladislav Lábus Hon. FAIA, se rozhodl původní rozdělovanou částku navýšit o 60 tis. Kč z vlastní rezervy na 1 783 tis. Kč. U podpořených žádostí došlo ke krácení finančních prostředků proti požadavkům.

Podpořené projekty jsou:

Skupina A: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

 • prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. – Jak napsat disertaci v oboru architektura
 • Ing. arch. Hana Špalková – Audiovizuální výukové materiály pro předmět ZKN
 • Ing. Aleš Marek – Kompletní příprava předmětů nového modulu Počítačové navrhování
 • Ing. et Mgr. Eva Jeníková – Vypracování základního studijního materiálu pro obor krajinářská architektura: základy technologie kraijnářské architektury
 • doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D. – Evropská krajinářská architektura: teorie a praxe
 • doc. Ing. Michaela Brožová, aut. arch. – Inovace předmětu ZAN 1 a ZAN 2, zavedení přednášek
 • Ing. arch. Ondřej Tuček – Inovace předmětu Nauka o stavbách IV – veřejné budovy
 • Ing. arch. Jan Hlavín – Kompletní inovace předmětů Stavební materiály, Pozemní stavitelství a Geodézie pro bakalářský a magisterský studijní program Architektura a urbanismus
 • Ing. arch. Vít Řezáč – Inovace povinného předmětu Ekonomie staveb a sídel
 • prof. Ing. arch. Jan Jehlík – Vytvoření nového předmětu U V, aktualizace předmětu U VI a koordinace Mgr. předmětů Ústavu urbanismu
 • prof. Ing. arch. Michal Kohout – Publikace plánování města – principy udržitelného rozvoje
 • doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. – Inovace předmětu Ekologie I a koordinace tématu "udržitelného rozvoje" v obsahu výuky na FA ČVUT
 • Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D. – Slovník pojmů pro předměty developmentu a navázání spolupráce s institucemi vyučujícími development

Skupina B: Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

 • Bc. Vojtěch Rudrofer – Knihovna materiálů pro ZAN
 • Mgr. Tereza Poláčková – Poválečná architektura – kriticky ohrožený druh, kniha

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.