Zprávy

Interní grantová soutěž pro rok 2020 má své vítěze

Děkan Fakulty architektury ČVUT, na návrh výběrové komise, rozhodl o podpoře patnácti projektů, které si rozdělí částku 1 783 000 Kč v interní soutěži FA ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2020. V kategorii Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů / kurzů bylo podpořeno 13 projektů a v kategorii Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti byly podpořeny 2 projekty.

Soutěž, vyhlášená 6. ledna 2020 podporuje inovace předmětu u stávajících studijních programů, inovovaný předmět může být využíván i pro univerzitu třetího věku a jiné neziskové programy celoživotního vzdělávání. V rámci soutěže mohli žadatelé získat podporu na tvorbu nového předmětu nebo studijních materiálů.

Děkan Fakulty architektury ČVUT prof. Ing. arch. Ladislav Lábus Hon. FAIA, se rozhodl původní rozdělovanou částku navýšit o 60 tis. Kč z vlastní rezervy na 1 783 tis. Kč. U podpořených žádostí došlo ke krácení finančních prostředků proti požadavkům.

Podpořené projekty jsou:

Skupina A: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

 • prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. – Jak napsat disertaci v oboru architektura
 • Ing. arch. Hana Špalková – Audiovizuální výukové materiály pro předmět ZKN
 • Ing. Aleš Marek – Kompletní příprava předmětů nového modulu Počítačové navrhování
 • Ing. et Mgr. Eva Jeníková – Vypracování základního studijního materiálu pro obor krajinářská architektura: základy technologie kraijnářské architektury
 • doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D. – Evropská krajinářská architektura: teorie a praxe
 • doc. Ing. Michaela Brožová, aut. arch. – Inovace předmětu ZAN 1 a ZAN 2, zavedení přednášek
 • Ing. arch. Ondřej Tuček – Inovace předmětu Nauka o stavbách IV – veřejné budovy
 • Ing. arch. Jan Hlavín – Kompletní inovace předmětů Stavební materiály, Pozemní stavitelství a Geodézie pro bakalářský a magisterský studijní program Architektura a urbanismus
 • Ing. arch. Vít Řezáč – Inovace povinného předmětu Ekonomie staveb a sídel
 • prof. Ing. arch. Jan Jehlík – Vytvoření nového předmětu U V, aktualizace předmětu U VI a koordinace Mgr. předmětů Ústavu urbanismu
 • prof. Ing. arch. Michal Kohout – Publikace plánování města – principy udržitelného rozvoje
 • doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. – Inovace předmětu Ekologie I a koordinace tématu "udržitelného rozvoje" v obsahu výuky na FA ČVUT
 • Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D. – Slovník pojmů pro předměty developmentu a navázání spolupráce s institucemi vyučujícími development

Skupina B: Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

 • Bc. Vojtěch Rudrofer – Knihovna materiálů pro ZAN
 • Mgr. Tereza Poláčková – Poválečná architektura – kriticky ohrožený druh, kniha

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.