Zprávy

Ústav prostorového plánování vyhlásil druhou výzvu k přihlašování do studentské soutěže Urban Design Award

Až do 1. července 2020 mohou studenti přihlásit své semestrální, ročníkové i bakalářské práce zapsané jako urbanistický projekt do soutěže Urban Design Award. Podmínkou je, aby tyto práce byly zpracované během akademického roku 2019/2020 a nelze přihlásit závěrečné diplomní projekty.

Na pořádání soutěže se podílí nejen Ústav prostorového plánování fakulty architektury ČVUT, ale také Fakulta stavební ČVUT a Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta architektury STU v Bratislavě, Fakulta architektury Politechnika Wroclawska ve Vratislavi, Faculty of Architecture PG a University of Opole.

Přihlášky je nutné zasílat prostřednictvím webového formuláře společně s portfoliem připraveným pro tisk A3 (formát PDF, max. 15 stran + titulka, 300 dpi). Minimální rozsah práce: schéma návrhu, resp. principů řešení vč. analytické části, příslušné situace, prostorová dokumentace (perspektivy, axonometrie). 

Ceny soutěže:

1. cena – 16 000 Kč
2. cena –   9 000 Kč
3. cena –   6 000 Kč
Odměny –  9 000 Kč

Termín odevzdání přihlášky spolu s prací: 1. 7. 2020

Přihláška CZ ZDE

Application EN HERE

Přihlášky do soutěže si lze vyzvednout na Ústavu prostorového plánování FA ČVUT, místnost č. 615 nebo stáhnout zde. (You can download the application here.) Přihlášku lze také poslat e-mailem sekretářce ústavu paní Marii Liškové.

 

VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE URBAN DESIGN AWARD ZA ROK 2018/2019

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.