Zprávy

V modulu Prostorového plánování se studenti naučí plánovat rozvoj měst, aglomerací i regionů

Pro studenty, které kromě navrhování domů baví a zajímá také urbanismus měst a venkova či uspořádání sídel a krajiny, je už pátým rokem otevřena možnost absolvovat modul Prostorového plánování a prohloubit si tak své znalosti a dovednosti v oblasti plánování rozvoje měst, aglomerací i celých regionů. Úspěšní absolventi modulu získají klíčové dovednosti a kompetence pro svou budoucí praxi.

Výuka v modulu Prostorového plánování se odehrává primárně v ateliérech, kde studenti zpracovávají reálné plánovací úlohy. "Pro každý běh modulu vybíráme jeden region ve Středočeském kraji, na jehož území se vytváří územní plán města, koncepce rozvoje mikroregionu, či strategie udržitelného rozvoje," říká Veronika Šindlerová z Ústavu prostorového plánování FA ČVUT. V teoretických povinně volitelných předmětech, které jsou pro modul povinné, si studenti připravují veškeré podklady a vstupní data, která využijí ve svých ateliérových zadání.

V minulých letech se studenti tohoto modulu úspěšně zabývali Brandýsem nad Labem-Starou Boleslaví, Mnichovým Hradištěm, Českým Brodem či Hořovicemi. Pro příští běhy modulu se mohou těšit na Rakovník a okolní region a na Mladou Boleslav se všemi specifiky nejdynamičtějšího regionu v ČR.

Podívejte se na práci našeho studenta, Bc. Jana Bittnera, který v rámci svého studia zpracovává Územní plán pro Český Brod nebo Regionální studii Českobrodska.

Bližší informace:

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.
Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.

Ukázka projektu Územní plán Brandýs nad Labem - Stará Boleslav současných diplomantů modulu Prostorového plánování Bc. Branislava Kožeje a Bc. Ivana Kašíka.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.