S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Zprávy

Dny otevřených dveří proběhnout na FA letos on-line ve dnech 6. – 8. listopadu

Tradiční dny plné informací o studiu a podmínkách přijímacích zkoušek na naší škole proběhnou z důvodu protiepidemických opatření převážně v on-line prostředí. Kromě obecných informací se uchazeči mohou přihlásit do kurzů výtvarné tvorby a deskriptivní geometrie nebo na přednášku o architektuře. Budou mít příležitost ptát se nejen zástupců školy, ale také stávajících studentů na vše, co je o životě na FA zajímá. Plánujeme také kontaktní kurzy výtvarné tvorby a ateliérové výuky, které ovšem proběhnou pouze za předpokladu, že to aktuální vládní opatření umožní.

Podrobné informace o dnech otevřených dveří a přihlášky na jednotlivé kurzy najdete na našem webu v sekci Uchazeči. Připomínáme, že termín podání přihlášek ke studiu na FA ČVUT je 30. listopadu 2020.

Více informací o přijímacím řízení zde.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.