Zprávy

Opravné a náhradní zkoušky z PS1 a PS3 šk.r. 2020-21

Dobrý den,

Posíláme informace k opravnému, dodatečnému termínu testu PS1 25.1.2021.

Díky úpravě formy přiřazovacích otázek došlo k drobnému přepočítání výsledků, zkontrolujte si, prosím, svůj finální výsledek z prvního testu.

1/ Opravný test:

 • opravný test proběhne opět online způsobem, v KOSu je vypsán termín na pondělí 25/1 v 9h 10min. Test je opět na 60min. Bude uzavřen v 10h 15min.
 • Účast na opravném testu je povinná: povinně jej dělají všichni, kteří neuspěli v testu 18/1, tedy ti, kteří dosáhli méně než 12,99 bodů (52% a méně).
 • Účast na opravném testu dobrovolná: pokud by si někdo chtěl zlepšit známku z prvního testu, může se také zúčastnit, počítat se mu bude lepší známka z obou testů.
 • Na test se není nutné znovu přihlašovat. Otevře se Vám automaticky, jste-li už registrovaní v Moodle.

2/ Hodnocení testu: pro hodnocení testu je platná stupnice na webu Ústavu.

S body i procenty vč. přiřazeného známkového hodnocení, vypadá takto:

25,0 až 23,0 bodů… 100až92%...                            A

22,99 až 20,0 bodů… 91,9až80%...                         B

19,99 až 17 bodů…    79,9až68%...                        C

16,99 až14,0 bodů…             67,9až56%...             D

13,99 až 13 bodu…    55,9až52%...                        E

12,99 bodů a méně…51,9% a méně…                   F… neuspěl/neuspěla

2/ Náhled testu:

abychom předešli tomu, že se ve studentském fóru začne tvořit databáze otázek, nepovolili jsme po uložení testu možnost zpětného náhledu na již vyhodnocený test.

3/ Započítání hodnocení cvičení:

avizovali jsme přihlédnutí k výsledkům cvičení - na rozhraní známek z testu. Po dohodě bude toto umožněno s přilepšením výsledku v rozsahu max. +1% (0,25b)

4/ Ústní zkouška:

v tomto semestru nebude realizována. Možnost zlepšení hodnocení je dána opravným testem.

Za kolektiv PS1, Jan Hlavín  22/1/2021

 

Dobrý den,

ještě jednou bych rád poděkoval za Vaši aktivní účast na online testu předmětu PS3. K dalšímu postupu zasílám níže pár informací:

1/ Hodnocení testu: pro hodnocení testu je platná stupnice na webu Ústavu. Abychom předešli případným nedorozuměním, upřesňuji ji ještě jednou takto:

30až28 bodů…          100až93%...                A

27až25 bodů…          92,9až83%...               B

24až21 bodů…          82,9až70%...               C

20až18 bodů…          69,9až60%...               D

17až14,1 bodu…       59,9až47%...               E

14bodů a méně…     46,9% a méně…        F… neuspěl/neuspěla

2/ Náhled testu: abychom předešli tomu, že se ve studentském fóru začne tvořit databáze otázek, nepovolili jsme po uložení testu možnost zpětného náhledu na již vyhodnocený test. Možnost nahlédnutí do testu ponecháváme k ústní zkoušce, a to jak ke zkoušce distanční, tak prezenční. Každý zkoušející bude mít přístup do testů, předpokládám, že při distanční zkoušce přes MS Teams bude možno náhled testu sdílet ze strany zkoušejícího.

3/ Opravný test:

 • opravný test proběhne opět online způsobem, v KOSu jsem včera večer vypsal termín na úterý 26/1 odpoledne, kde je formálně limitován na čas 14.10 až 15.10hod. Abychom předešli komplikacím křížení tohoto termínu s termíny jiných předmětů, nastavím v Moodlu otevření testu na delší časový úsek – od 14.10hod do 16.50hod – s tím, bude každému studentovi umožněn standardně jen jeden pokus a časový limit 60minut. Bude tedy na Vás, kdy si test spustíte, jen musíte pamatovat na to, že se test automaticky uzavře v 16.50hod!

 • na opravný termín není potřeba se v KOSu hlásit.

 • Účast na opravném testu povinná: povinně jej dělají všichni, kteří neuspěli v testu 18/1, tedy ti, kteří dosáhli 14 bodů a méně (46,9% a méně).

 • Účast na opravném testu dobrovolná: pokud by si někdo chtěl zlepšit známku z prvního testu, může se také zúčastnit, počítat se mu bude lepší známka z obou testů. Samozřejmě že těm, kteří jsou přihlášeni na ústní zkoušku v termínu před opravným testem, se počítá jen známka z testu 18/1 – pokud někdo z těchto studentů neprošel testem 18/1, měl by se z ústní zkoušky odhlásit a přenechat volný termín úspěšnějším studentům a znovu se přihlásit k ústní zkoušce po úspěšném zvládnutí opravného testu.

4/ Ústní zkoušky:

 • V KOSu je vypsáno prvních pár termínů do 4/2 a jak jsem koukal, jsou již všechny plné. Další termíny vypíšeme po opravném testu a bude jich dostatek.

 • Podmínkou k účasti na ústní zkoušce je: zápočet a úspěšně absolvovaný test.

 • Okruhy problematiky k ústní zkoušce: jsou vyvěšeny ve výukových materiálech na MS Teams.

 • Distanční zkouška: proběhne přes MS Teams v režii jednotlivých zkoušejících. Proběhne zásadně na způsob pohovoru se zapnutými videokamerami – bez zapnuté videokamery nebude ústní zkouška studentovi umožněna. Studentům se zakazuje nahrávání průběhu zkoušky a distribuce videozáznamu. Videozáznam ústní zkoušky bude proveden jen ze strany zkoušejícího a je čistě v kompetenci zkoušejícího, zda videozáznam udělá. Každý zkoušející v předstihu nebo na začátku zkoušky kontaktuje studenty přihlášené na daný termín a sdělí jim podrobnosti o průběhu zkoušky a následně proběhne vlastní zkouška. Zkouška by měla proběhnout na počítači nebo notebooku se stabilním webovým připojením, tedy ne z mobilu nebo tabletu.

 • Prezenční kontaktní zkouška: tuto možnost jsme ponechali pro ty, kteří se mohou dostavit na fakultu a nechtějí absolvovat zkoušku distančním způsobem – každý takový termín je v KOSu řádně označen, pro vstup na fakultu a organizaci zkoušky platí hygienická pravidla ČVUT!

 • Jsem si jist, že oba způsoby – jak distanční, tak prezenční zkouška – budou rovnocenné.

Za kolektiv PS3, M. Rehberger,  19/1/2021

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.