Zprávy

Zkouška z Pozemního stavitelství 1 a 3, šk.r.2020-21

Vážení studenti,

jak jsem Vás informoval na předposlední a poslední přednášce, písemná část zkoušky proběhne 18. a 19.ledna 2021. Písemný test proběhne přes Moodle, v případě uvolnění opatření v posluchárnách. Test přes Moodle bude pro studenty v jednom termínu 18.1., možnosti a přístupová hesla Vám včas oznámíme. V případě testu v posluchárně jsou rezervovány termíny 18. a 19.1. 2021. Otázky připravujeme, vychází z přednášených témat v rámci přednášky a cvičení. Ústní část zkoušky by následovala  - prezenčně na fakultě či přes MS Teams. Na test můžete i bez zápočtu, k ústní zkoušce pak  se zapsaným zápočtem a úspěšně napsaným testem.

Podklady – prezentace a videa přednášek máte v dispozici na MS Teams, prezentace navíc na stránkách ústavu. Ostatní literatura je na stránkách ústavu Stavitelství I.

Tam se objeví i další informace podle momentální epidemiologické situace.

Krásné poslední dny roku 2020. Hodně zdraví a energie do roku nového.

Za kolektiv PS1 Jan Hlavín

 

PS1:

Podmínkou k možnosti absolvování písemného testu v pondělí 18. ledna od 09.10 do 10.10 hod. je zápis studenta na Moodlu do kurzu B201-523PS1-Pozemní stavitelství 1, standardně v roli Student. Heslo pro zápis studentů jako účastníků kurzu je: Test_PS1 . Zápis je časově omezen - lze se zapisovat od poledne 14/1 do poledne 15/1. Kdo nebude zapsán, nebude moci dělat test. Takto krátká doba na zápis je dána proto, abychom viděli kdo se přihlásil a stačili to ještě zkorigovat.

Podmínkou úspěšného absolvování testu je dosažení 52% bodů z 25 maximálních možných bodů (celkem bude v testu 25 otázek, každá max. za jeden bod). Známkování bude takto:

A... 25až23 bodů... 100až92%

B... 22až20 bodů... 91,9až80%

C... 19až17 bodů... 79,9až68%

D... 16až14 bodů... 67,9až56%

E... 13bodů... 55,9až52%

F... neuspěl... 12bodů a méně...51,9% a méně

PS3:

Podmínkou k možnosti absolvování písemného testu v pondělí 18.ledna od 10.50 do 12.00 hod. je zápis studenta na Moodlu do kurzu B201-523PS3-Pozemní stavitelství 3, standardně v roli Student. Heslo pro zápis studentů jako účastníků kurzu je: Test_PS3 . Zápis je časově omezen - lze se zapisovat od poledne 14/1 do poledne 15/1. Kdo nebude zapsán, nebude moci dělat test. Takto krátká doba na zápis je dána proto, abychom viděli kdo se přihlásil a stačili to ještě zkorigovat.

Podmínkou úspěšného absolvování testu je dosažení 50% bodů ze 30 maximálních možných bodů (celkem bude v testu 30 otázek, každá max. za jeden bod). Známkování bude takto:

A... 30až28 bodů... 100až93%

B... 27až25 bodů... 92,9až83%

C... 24až21 bodů... 82,9až70%

D... 20až18 bodů... 69,9až60%

E... 17až15 bodů... 59,9až50%

F... neuspěl... 14bodů a méně...49,9% a méně

Podmínkou k postoupení k ústní zkoušce přes MS Teams je získání zápočtu a písemný test alespoň za E.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.