Zprávy

Vyhlášení nové Vnitřní soutěže FA ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2021

V rámci Institucionálního plánu ČVUT na rok 2021 je realizována nová Vnitřní soutěž na Fakultě architektury ČVUT. Soutěž se vyhlašuje pro tyto tematické okruhy: A. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů. B. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. Soutěž bude dotována částkou 1311 tis. Kč.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.