Zprávy

Zemřela Jana Děnge

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás ve věku nedožitých 39 let opustila po dlouhé a těžké nemoci Jana Děnge. Jana vystudovala FA ČVUT v Praze, pracovala jako odborná asistentka v ZAN Sodomková a byla doktorandkou Ústavu navrhování I.

Poslední rozloučení se bude konat 29. ledna ve 14.00 hod v kostele sv. Antonína Paduánského na Strossmayerově náměstí na Praze 7. Prosím berte na vědomí, že návštěva kostela se bude bohužel řídit aktuálními vládními omezeními.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.