Zprávy

Ve Vnitřní soutěži FA ČVUT bylo podpořeno 12 projektů

Celkem 12 projektů získává finanční podporu v celkové výši 1.531 tis. Kč ve Vnitřní soutěži FA ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2021. Je to o více než 220 tis. Kč více, než se předpokládalo, a to díky rozhodnutí děkana fakulty prof. Ladislava Lábuse, jenž se rozhodl částku navýšit z vlastní rezervy.

V kategorii A - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů bylo podpořeno 10 projektů a v kategorii B - Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti doporučila výběrová komise děkanovi podpořit 2 projekty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.