Zprávy

Přednášky z CAD II začínají 1. 3. 2021

Od 1. března se můžete těšit na přednášky předmětu CAD II. Čeká vás úvod do digitální práce architekta, fungování programu Auto CAD, ukázky jak efektivně pracovat s geometrií, různé druhy designu, základy grafické prezentace a mnohé další.

Podrobný sylabus najdete na stránkách předmětu.

1. 3. 2021      
Podklady k projektu, Mračna bodů (jaké potřebujete a kde je sehnat)

8. 3. 2021      
Základy digitální práce architekta ("jak nebýt za dementa v atelieru")

15. 3. 2021   
AutoCAD - jak funguje, standardy dat a způsoby práce v praxi
    - jak pracovat s podkladem v ateliéru,
    - pripravit cary na LaserCutter,
    - trochu víc inteligence ve 2D čárách (kdy nepotřebujete BIM)

22. 3. 2021    
Jak efektivně pracovat s geometrií
Tato přednáška slouží ke zorientování v soudobých možnostech 3D modelování. V mnohém již softwary, které se v architektuře používají, pokročily a hodně nám toho usnadňují, ale základy stojí na tom samém jako na počátku. Když pochopíme, jak s geometrií pracují počítače, nebudeme se dopouštět zbytečných nepřesností a dostávat se do slepých uliček. Některé softwary pracují s NURBS geometrií, jiné s MESH geometrií. Tento jejich fundamentální rozdíl je velmi trefně přirovnatelný k rozdílu mezi vektorovou a rastrovou grafikou. Ve 3D je však všechno minimálně o jeden řád složitější a navíc se mnohé začíná pomalu ale jistě prolínat - viz SubD a T-splines. Kdo se v tomto zorientuje, bude v příštím FA non-stop minimálně o 30 % víc v klidu.

29. 3. 2021      
Parametrický, algoritmický a generativní design
      [jako ukázka pro CAD3 v 5. semestru, kde budou 2 kroužky volitelné]

Buzzwords soudobé architektury? Fancy přeestetizovaný pseudožánr postinformační doby pro okázalou zahálku nejbohatšího 1% stavitelů? Ani tak ne. Spíše nové možnosti v navrhování, ladění návrhu pro lepší efektivitu, automatizace toho, co není zajímavé modelovat, či dokonce možnost nechat se překvapit. Architekti přemýšleli odjakživa algoritmicky - v postupech. Nyní se jen změnilo to, že tyto postupy můžeme externalizovat a obrovsky zrychlit. Jaký to bude mít vliv na Vaše navrhování?
Tomuto poli dominují dvě platformy: Rhino-Grasshopper a Revit-Dynamo. Ukážeme si příklady z obou.

12. 4. 2021
Grafická prezentace - zásady a doporučení (jako byl projekt a kurz v moodle)
    - formy prezentace
    - rastr/grid na ploše
    - použití barev
    - styly písma
    - organizace informací (co kam patří)

19. 4. 2021
Progresivní prezentace návrhu a metody výměny dat s klientem

Vytvořili jste studii v BIM softwaru a hledáte způsob jak Váš návrh nejlépe prezentovat klientovi (příp. v ateliéru)? 2D exportované výkresy Vás nudí a rádi byste naplno využily potenciálu 3D modelování? Během této přednášky se dozvíte nejaktuálnější trendy a možnosti využití externích softwarů pro tu nejlepší prezentaci, která jen podtrhne Váš návrh a stejně tak základní principy komunikace s klientem na bázi online výměny dat.

26. 4. 2021
Principy mezioborové spolupráce aneb kdo se účastní stavebního procesu

Znáte účastníky stavebního procesu a víte jak mezi sebou spolupracují? Co má na starost architekt a kde jsou hranice jeho pole působnosti? Jak je možné využít BIM model pro usnadnění komunikace s profesanty a kde je pravda o jeho využití přímo na stavbě. Jaké informace by měl BIM model obsahovat, aby bylo plně možné využít jeho potenciálu. Kdo se na tvorbě BIM modelu podílí a jak probíhá výměna dat mezi jednotlivými profesemi. Jak se klasifikují jednotlivé konstrukce a jaká je budoucnost BIMu v ČR? To vše a mnohem víc se dozvíte během přednášky zaměřené především na věcné zkušenosti a principy, které se ve vaší praxi neztratí.

3. 5. 2021
3D tisk  (Prvok)
K čemu se hodí znalosti o 3D tisku pro architekty? Třeba na vytisknutí modelu. Před tím je ovšem třeba vědět, jak správně připravit data pro tisk, znát druhy plastů, ze kterých se dá tisknout i znát různé druhy 3D tiskáren. O všem tomhle se zde dozvíte. Navíc když přežijete první část o plastu, tak se pak i dozvíte něco o 3D tisku z betonu a jak jsme vytiskli Prvoka (první českou 3D tištěnou stavbu).

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.