Zprávy

Akademický senát vyhlašuje volby na nového děkana FA

Akademický senát Fakulty architektury ČVUT v Praze vyhlašuje volby kandidáta na děkana Fakulty architektury ČVUT pro funkční období s počátkem od 1. 2. 2022.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.