Zprávy

Medaile Fakulty architektury ČVUT obdrželo 12 významných architektů a designérů

Mezi oceněnými byli Matúš Dulla, Petr Hájek, Eva Jiřičná, Marian Karel, Tomáš Novotný, Petr Moos, Vasa Perović, Josef Pleskot, Hana Seho, Vladimír Sitta, Vladimír Soukenka a Eduard Schleger. Slavnostní předávání medailí se uskutečnilo v pátek 25. června 2021 v Betlémské kapli. Medaile FA uděluje děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze na doporučení Akademického senátu FA významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj fakulty a její propagaci v českém i mezinárodním měřítku.

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze prof. Ladislav Lábus udělil medaili FA ČVUT těmto osobnostem:

 • prof. Ing. arch. Matúši Dullovi, DrSc. za významné zásluhy o rozvoj Ústavu teorie a dějin architektury i vědy a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT v Praze i za rozvoj teorie a dějin architektury,
 • prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petru Hájkovi za významné zásluhy o rozvoj ateliérové výuky na FA ČVUT i za rozvoj a propagaci architektury,
 • prof. Ing. arch. Evě Jiřičné, dr. h. c. mult. CBE za mezinárodně uznávané významné zásluhy o rozvoj a propagaci architektury a designu,
 • prof. ak. soch. Marianu Karlovi za významné zásluhy o rozvoj Ústavu designu Fakulty architektury ČVUT v Praze i za rozvoj designu a výtvarných umění,
 • prof. Ing. Petru Moosovi, CSc. za významné zásluhy o rozvoj Českého vysokého učení v Praze i za spolupráci s Fakultou architektury ČVUT v Praze,
 • Ing. Tomáši Novotnému za významné zásluhy o rozvoj ateliérové výuky na Fakultě architektury ČVUT v Praze i za rozvoj a propagaci architektury,
 • Vasovi J. Peroviči, MA BiA za mezinárodně uznávané významné zásluhy o rozvoj architektury a urbanismu i za rozvoj ateliérové výuky na Fakultě architektury ČVUT v Praze,
 • Ing. arch. Josefu Pleskotovi za významné zásluhy o rozvoj architektury a urbanismu i za rozvoj Fakulty architektury ČVUT v Praze,
 • doc. Ing. arch. Haně Seho za významné zásluhy o rozvoj ateliérové výuky na Fakultě architektury ČVUT v Praze formou „learning by doing“,
 • Ing. Vladimíru Sittovi za významné zásluhy o rozvoj Ústavu krajinářské architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze i za rozvoj a propagaci krajinářské architektury,
 • prof. akad. arch. Vladimíru Soukenkovi za významné zásluhy o rozvoj Ústavu interiéru Fakulty architektury ČVUT v Praze i za rozvoj scénografie,
 • doc. Ing. arch. Eduardu Schlegrovi za významné zásluhy o rozvoj ateliérové výuky na Fakultě architektury ČVUT v Praze i za rozvoj a propagaci aspektů udržitelného rozvoje a ekologie v architektuře.

Podrobně o oceněných

Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

patří mezi nejrespektovanější současné česko-slovenské historiky a teoretiky architektury. Významně se zasloužil o rozvoj tohoto oboru v mezinárodním měřítku. Dlouhodobě se ve své práci koncentruje na teorii a historii architektury 20. století s důrazem na historiografii slovenské a československé architektury a na metodologii vědeckého výzkumu.

Za svou teoretickou činnost získal od Spolku architektů Slovenska čtyři nejvyšší ocenění: Cenu Dušana Jurkoviče (1994) a Cenu Martina Kusého (2011,  2003 a 2018), Slovenská akademie věd mu udělila Zlatou plaketu Aurela Stodolu za zásluhy v technických vědách (2010) a Cenu za vědecko-popularizační činnost (1989), od Slovenského národního muzea získal Medaili Chatama Sofera (2005) za výzkum architektury synagog. Dostal také Cenu Literárního fondu za vědeckou a odbornou literaturu (2002) a Cenu časopisu Pamiatky a múzeá 2010. V roce 2016 mu ČVUT udělila zlatou Felberovu medaili.

 
Prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek

je výrazný architekt střední generace i vlivný pedagog. Jeho realizace představují výjimečné počiny na poli architektury s přesahy i do jiných oborů. Jeho tvorba reaguje na kontext, zároveň je svébytná a experimentální. Od roku 2004 působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde byl v roce 2017 jmenován profesorem.

K nejznámějším realizovaným stavbám Petra Hájka patří Vzdělávací centrum Krkonošského národního parku ve Vrchlabí, dům Chameleon, rozšíření Centra současného umění DOX+ v Praze 7, rekonstrukce vodárenské věže v Praze 7 či terasy paláce Lucerna v Praze 1.

Za svou práci získal řadu ocenění, jako je Cena Grand prix Obce architektů, Evropská cena Freiraum no2, Bauwelt–Preis, Stavba roku, Cena Klubu za starou Prahu, Cena R. Eitelbergera, Evropská cena Piranesi Prize, 4x byl nominován na evropskou cenu Miese van der Rohe, Sustainable Architecture Award Ferrara.

 

Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, dr. h. c. mult. CBE

je česká architektka a designérka působící v Londýně a v Praze. Eva Jiřičná obdržela titul Královský průmyslový designer, Řád Britského impéria za design, byla zvolena členkou Královské akademie umění a uvedena do Americké síně slávy. Získala také čestné doktoráty a profesury na několika univerzitách (Southampton Institute, VUT Brno, University of Sheffield, VŠUP Praha).

Vynikající výsledky a ojedinělé tvůrčí počiny na mezinárodní úrovni v oblasti architektury a urbanismu i interiéru a designu založené na promyšleném řešení až do nejmenších detailů za použití špičkových technických a technologických inovací.

Mezi její nejznámější realizace patří Oranžerie na Pražském Hradě, rekonstrukce kostela sv. Anny, Univerzitní centrum Zlín, Kongresové centrum Zlín nebo Vzdělávací komplex UTB Zlín.

Medaili převzal za Evu Jiřičnou její kolega z ateliéru AI Design Petr Vágner.

 

Prof. ak. soch. Marian Karel

je přední český sklářský výtvarník, sochař, tvůrce skleněných objektů a realizací v architektuře a vysokoškolský pedagog. Jeho díla jsou zastoupena v uměleckých sbírkách po celém světě (Finsko, Paříž, Tokio, Yokohama, Budapešť, Düsseldorf, Hamburg, Karlsruhe, Curych, Tchaj Pej, Palm Beach a další. Neméně bohatá je i jeho pedagogická činnost na českých uměleckých školách a univerzitách, stejně jako hostování na zahraničních univerzitách. Od roku 2014 je vedoucím Ústavu designu na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Je držitelem ceny Award for Excellence in Art of Glass, Wings of Glass, Grand Prix 2011 zavýtvarné dílo v architektuře. V roce 2016 obdržel Medaili ČVUT I. stupně – zlatou.

Mezi jeho nejznámější realizace patří skleněná Věž s krychlí a vodní linka v Muzeu Kampa nebo Brána času na náměstí Jiřího z Poděbrad v Chebu.

 

Ing. Tomáš Novotný

vedl na FA ČVUT ateliér společně s Jakubem Koňatou a Tomášem Zmekem. Je držitelem několika čestných uznání Grand Prix – za novostavbu Logistického terminálu v Písku (za tuto stavbu dostal nominaci na cenu Piranesi, Mies van der Rohe) nebo za interiér Klášterní knihovny v Jablonném v Podještědí. Je autorem a spoluautorem řady známých staveb a rekonstrukcí, např. divadla La Fabrika, Gočárových domů v pražské zoo, vodní elektrárny Bojmany, památníku čs. Vojákům na Vítězném náměstí v Praze 6 nebo divadla Na prádle v Praze 1.

 

Prof. Ing. Petr Moos, CSc.

se zabývá inženýrskou informatikou, telekomunikacemi, telematikou a dopravní politikou, je odborníkem v oblasti síťových odvětví. V letech 1994–2000 a od roku 2006 do 2012 působil jako děkan na Fakultě dopravní ČVUT, jejíž vznik také inicioval. Působil jako ministr dopravy a spojů ve vládě Josefa Tošovského v roce 1998. Je autorem nebo spoluautorem více než 120 odborných článků v časopisech a referátů na mezinárodních konferencích, 4 monografií a desítky učebních skript.

 

Vasa J. Perović, MA BiA

patří mezi nejvýznamnější současné evropské architekty mladší generace. Jeho architektonická kancelář založená v roce 1997 získala mezinárodní uznání svým zodpovědným a udržitelným přístupem k navrhování a získala řadu významných mezinárodních ocenění. Nejprestižnější z nich je pravděpodobně Zvláštní cena pro začínající architekty Evropské ceny za současnou architekturu Emerging Architect Special Mention Mies van der Rohe Award 2007 za realizaci Matematické fakulty univerzity v Lublani. Mezi další ocenění patří Kunstpreis Berlin, několik Plečnik Awards, Piranesi Award, Prešeren Foundation Award, další tři nominace na Mies van der Rohe Award a Red Dot Design Award za bleskový design modelu Slim.

 

Ing. arch. Josef Pleskot

patří mezi nejvýznamnější současné české architekty, je držitelem řady domácích ocenění včetně Grand Prix Obce architektů. Zskal mezinárodní cenu Brick Award za tunel v Jelením příkopu. V posledních letech je vysoce hodnocena jeho rozsáhlá konverze areálu Vítkovických železáren v Ostravě s multifunkční aulou Gong, vysokou pecí Bolt Tower a Trojhalím Karolina. Za Svět techniky získal cenu Architekt roku 2014.

K jeho nejznámějším dílům patří radnice v Benešově. Mezi velké realizace patří kampus ČSOB v Praze-Radlicích. Budova vinařství Sonberk zaujímá první místo v ČR mezi tzv. novými vinařstvími. K oceňovaným realizacím také patří obytný dům Procházkova 3 v Praze-Podolí a lávka pro pěší přes řeku Otavu v Písku. V Litomyšli realizoval řadu projektů: například úpravu nábřeží řeky Loučné, rekonstrukci zámeckého pivovaru, revitalizaci zámeckého návrší s rekonstrukcí regionálního muzea a obytné domy u nemocnice.

 

doc. Ing. arch. Hana Seho

je autorizovaná architektka a pedagožka na FA ČVUT v Praze, kde absolvovala studium architektury a urbanismu. Na FA ČVUT působí od roku 2015, kde nejprve působila jako odborná asistentka v ateliérech Lábus a Zavřel, od roku 2015 vede vlastní ateliér. Iniciovala a koordinovala projekty Learning by Doing – Schody (2015), Lávky do Krkonoš (2017), Útulny do Krkonoš (2019) a Rolling House podle skici Johna Hejduka (2019). Je autorkou trilogie průvodce po moderní architektuře Cesta na jih, Cesta na západ, Cesta na sever nebo spoluatorkou publikací Lávky 1:1 a Útulny 1:1.

 

Ing. Vladimír Sitta

vystudoval krajinářskou architekturu na MZLU v Brně. Po trpělivém a zbytečném čekání na změnu emigroval v r. 1979 zprvu do západního Německa a poté do Austrálie. Ta je dodnes druhým domovem. Od roku 2012 působí na Fakultě architektury ČVUT, v současné době jako vedoucí Ústavu krajinářské architektury a vedoucí ateliéru. V roce 2016 se stal autorizovaným krajinářským architektem ČKA. Do profesního zájmu jeho tvorby spadá krajinářská architektura, architektura, urbanismus, land art, památníky, vodní prvky, návrhy převážně venkovního nábytku, scénografie, grafický design, kresba, keramika, skulptury, výstavní instalace, tzv. imagineering – tematické a zábavní parky a utopické halucinace. Účastnil se mnoha mezinárodních soutěží, ve kterých zaznamenal úspěchy.

Prof. akad. arch. Vladimír Soukenka

patří mezi přední české architekty věnující se scénografické tvorbě a médiím v divadelním, televizním, interiérovém či urbánním prostředí. Jeho tvorba bez ohledu na prostředí, účel a měřítko vždy přesahuje klasický rámec českého jevištního výtvarnictví a zasahuje do oblasti intermediální tvorby. Vystudoval obor architektura na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru profesora Josefa Svobody. NA FA ČVUT působí od roku 1990. V roce 2007 spoluzaložil Institut intermédií jako společné pracoviště ČVUT a Akademie múzických umění v Praze a byl členem jeho řídící rady až do roku 2017. Byl členem poradního sboru generálního komisaře pro přípravu účasti ČR na EXPO 2015 v Miláně a pokračuje jako člen i pro EXPO 2020 v Dubaji. V roce 2007 byl habilitován docentem v oboru Architektura na Fakultě architektury ČVUT a v roce 2017 byl jmenován profesorem v oboru Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Vladimír Soukenka má zásadní podíl na tom, že se doktorandům FA ČVUT pracujícím v Institutu intermédií podařilo zvítězit ve studentské soutěži pro český pavilon na EXPO 2015 v Miláně a realizovat mezinárodně úspěšnou multioborovou vědecko-uměleckou expozici "Laboratoř ticha". Tento úspěch nasměroval generálního komisaře ke spolupráci s ČVUT i při přípravě EXPO 2020 v Dubaji. Po předchozí přípravě v jeho ateliéru opět zvítězili doktorandi FA ČVUT Jindřich Ráftl a Jan Tůma i v architektonické soutěži na český pavilon v Dubaji a realizovali ho. Českou expozici vedle architektury pavilonu reprezentuje i technologie S.A.W.E.R. ( Solar Air Water Resource) z UCEEB v Buštěhradě, při které je generována pitná voda přímo ze vzduchu a protéká organickými "špagetami", které obklopují celý pavilon.

 

Doc. Ing. arch. Eduard Schleger

se jako dlouholetý pedagog na FA ČVUT podílí změnách ve výuce. V minulosti vedl na FA svůj ateliér Schleger-Liesler, v němž se zaměřoval na vztah architektonického návrhu k životnímu prostředí v různých měřítcích, od roku 2015 vede ateliér ZAN. Byl jedním z iniciátorů účasti studentů v soutěži Solar Decathlon 2013.

Ve své pedagogické a vědecké činnosti v oboru architektury se zaměřuje na respekt k životnímu prostředí v nejširším slova smyslu. Klade systematický důraz na ekologická témata v permanentně proměnlivém prostředí bez ohledu na krátkodobé trendy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.