Zprávy

Vstupní pohovory s uchazeči o Modul počítačové navrhování

Vstupní pohovory s uchazeči o modul Počítačového navrhování se konají v úterý 14. 9. 2021 v 9 hodin a ve středu 22.9.2021 v 8 hodin v místnosti S 147E v MOLABu (suterén vedle počítačových učeben). Zájemci o pohovor zašlou mail na adresu dana.matejovska@cvut.cz do 13. 9. 2021.

Více informací o modulu Počítačového navrhování najdete najdete zde.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.