Zprávy

Lom Bílina bude letos společným ateliérovým zadáním ateliérů Salzmann a Šindlerová

Jako pilotní projekt vzájemné spolupráce mezi ateliéry studijního programu Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura se v zimním semestru chystá unikátní počin. Společné ateliérové zadání si připravily ateliér krajinářské architektury velkých měřítek Salzmann–Bečvářová a ateliér Šindlerová, specializovaný na urbanismus a územní plánování.

Studenti boudou mít jedinečnou příležitost společně navrhovat obnovu krajiny a sídel okolo současného hnědouhelného lomu Bílina v severních Čechách. Společně se budou zamýšlet nad novým využitím krajiny a nad novým vztahem obcí a měst a jejich obyvatel k této nové krajině a hledat vizi budoucího rozvoje, nový řád a smysl tohoto území těžce postiženého povrchovou těžbou.

Napříč studiem různých studijních programů se tak mohou vzájemně inspirovat a učit a poznávat práci příbuzných profesí.

Zájemci o toto ateliérové zadání se mohou hlásit:

Podrobnosti o tomto ateliérovém zadání najdete na stránkách ateliérů Salzmann a Šindlerová.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.