Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Zprávy

Mimořádné přijímací řízení do bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus

Děkan Fakulty architektury vyhlásil mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 pro bakalářský studijní program Architektura a urbanismus.

Termín pro podávání přihlášek je od 9. do 22. 5. 2022.

Akceptované termíny testu Obecných studijních předpokladů (SCIO) jsou 11. 12. 2021, 4. 2. 2022, 30. 4. 2022, 21. 5. 2022.

Mimořádné přijímací řízení bude probíhat v době od 13. 6. 2022 do 1. 7. 2022.
Řádný termín I. kola mimořádných přijímacích zkoušek je stanoven na 13. 6. a 14. 6. 2022,
řádné termíny II. kola mimořádných přijímacích zkoušek jsou stanoveny od 27. 6. do 28. 6. 2022

Podrobnosti najdete ve vyhlášce:

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.