Zprávy

Podávání přihlášek do navazujících MAGISTERSKÝCH studijních programů

Podle vyhlášky děkana 3/2021 lze od 15. 4. do 31. 5. 2022 podávat přihlášky do navazujících magisterských studijních programů do přijímacího řízení pro akademický rok 2022/23.

Pro akademický rok 2022/2023 lze podat přihlášku do těchto navazujících magisterských studijních programů:

 1. Architektura a urbanismus
 2. Architektura, urbanismus a krajinářská architektura
 3. Krajinářská architektura
 4. Design

Přijímací řízení bude probíhat v době od 17. 6. do 31. 7. 2022.

První kolo přijímacího řízení proběhne 17. 6. 2022. Řádné termíny pro druhé kolo přijímacích zkoušek jsou stanoveny od 22. 6. do 24. 6. 2022 . Náhradní termín (pro nemocné a omluvené) se předpokládá v týdnu od 27. 6. do 29. 6. 2022.

Základní podmínkou pro přijetí do magisterských studijních programů, které navazují na bakalářské studijní programy, je úspěšné ukončení předcházejícího bakalářského studijního programu ve stejném nebo příbuzném oboru. Studijní program Architektura, urbanismus a krajinářská architektura je určen pouze pro absolventy bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus.

Přihláška

Přihláška se podává pouze elektronicky  v termínu od 15. 4. 2022 do 31. 5. 2022. Rovněž je nutné zaplatit administrativní poplatek 850 Kč.

Více podrobností na str. 3 a 4 Vyhlášky děkana 3/2021

 

Portfolia pro přijímací řízení do navazujících MAGISTERSKÝCH studijních programů

Podle podmínek přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů je nutné odevzdat portfolio školních a případně dalších souvisejících prací. V této zprávě najdete pokyny pro odevzdávání tohoto portfolia.

Termín

 • Elektronické portfolio nahrajte na příslušné úložiště nejpozději do 8. 6. 2022 (do půlnoci).

Formát a rozsah

 • Jeden soubor ve formátu pdf v rozsahu max. 30 stran a velikosti max. 20 MB.

Název portfolia

 • Příjmení - Kód přihlášky (např. Novák - 123456).
  Kód přihlášky Vám bude vygenerován při uzavření přihlášky.

Obsah portfolia

 • Portfolio bude obsahovat dokumentaci všech školních prací (ateliéry a projekty), případně jiných projektů architektonické nebo designérské povahy zpracovaných uchazečem samostatně nebo v týmu zpracovatelů (v tomto případě je nutná specifikace podílu práce uchazeče na daném projektu potvrzená autorem projektu).
 • Na poslední straně svého portfolia umístěte čestné prohlášení o autorství portfolia.

Pokud jste si podali přihlášku na více než jeden studijní program, nezapomeňte portfolio uložit do všech příslušných úložišť vždy pod správným kódem přihlášky!

Poté, co Vaše portfolio zkontrolujeme, označíme je ve Vaší elektronické přihlášce jako odevzdané. Kontrola bude probíhat až do 16. 6. 2022.

Úložiště pro odevzdávání portfolií podle studijních programů

Důležité dokumenty

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.