Zprávy

Přihlaste svůj studentský projekt do 27. ročníku Urban Design Award

Ústav prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT vyhlásil 2. výzvu k přihlašování studentských projektů do 26. ročníku soutěže Urban Design Award. Do 30. 6. 2022 lze přihlásit studentské projekty zapsané v akademickém roce 2021/2022 jako urbanistický projekt. Může se jednat o projekty semestrální, ročníkové či bakalářské, nelze přihlásit závěrečné diplomní projekty.

Přihlášky je možné zasílat prostřednictvím webového formuláře společně s portfoliem připraveným pro tisk A3 (formát PDF, max. 15 stran + titulka, 300 dpi). Minimální rozsah práce: schéma návrhu, resp. principů řešení vč. analytické části, příslušné situace, prostorová dokumentace (perspektivy, axonometrie).

Vzhledem k rozšíření okruhu spoluorganizujících škol je nutné vyplnit přihlášku včetně anotace projektu v anglickém jazyce. Jazyk portfolia není stanoven, je však třeba myslet na to, že jej bude hodnotit mezinárodní porota.

Ceny soutěže:

1. cena – 16 000 Kč
2. cena – 9 000 Kč
3. cena – 6 000 Kč

Odměny – 9 000 Kč

Termín odevzdání přihlášky a portfolia: 30. 6. 2022

Na pořádání soutěže se podílí nejen Ústav prostorového plánování fakulty architektury ČVUT, ale také Fakulta stavební ČVUT a Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta architektury STU v Bratislavě, Fakulta architektury Politechnika Wroclawska ve Vratislavi, Fakulta architektury PG Gdaňsk a Fakulta architektury BME Budapešť.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.