Zprávy

Výsledky aktuálně ukončených přijímacích řízení

Přinášíme vám výsledky po 2. kolech aktuálně ukončených přijímacích řízení na naši fakultu, mimořádného přijímacího řízení do bakalářského studia a přijímacího řízení do magisterského studia.

V mimořádném přijímacím řízení do BAKALÁŘSKÉHO studijního programu Architektura a urbanismus proběhlo dne 30. 6. jednání přijímací komise a byly vyhlášeny výsledky po 2. kole. Pro přijetí byli navrženi uchazeči, kteří získali v součtu za 1. i 2. kolo přijímacího řízení 59 a více bodů

V přijímacím řízení do navazujících MAGISTERSKÝCH studijních programů byli v programu Architektura a urbanismus a Architektura, urbanismus a krajinářská architektura pro přijetí navrženi uchazeči, kteří získali v součtu za 1. i 2. kolo přijímacího řízení 75 a více bodů. V programu Design byli pro přijetí navrženi uchazeči, kteří získali v součtu za 1. i 2. kolo přijímacího řízení 65 a více bodů

Výsledky na odkazech níže.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.