Zprávy

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2023/24

Děkan Fakulty architektury vyhlásil přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 pro bakalářské studijní programy Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design.

Přihlášky je možné podávat od 1. do 30. 11. 2022.

Termíny částí I. kola přijímacích zkoušek:

  • Akceptované termíny testu Obecných studijních předpokladů (https://www.scio.cz/nsz/) jsou 10. 12. 20224. 2. 2023.
  • Online test Ověření prostorové představivosti a všeobecného přehledu proběhne 21. 1. 2023.
  • Řádné termíny výtvarných zkoušek proběhnou od 16. 1. do 27. 1. 2023.

Termíny II. kola přijímacích zkoušek:

  • Řádné termíny pohovorů proběhnou od 6. 3. do 10. 3. 2023
     

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny do 31. 3. 2023

Podrobnosti najdete v podmínkách přijímacího řízení a ve vyhlášce děkana:

Zajímá vás víc? Podívejte se na Často kladené otázky

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.