Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Zprávy

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Zveřejňujeme výsledky prvního kola přijímacího řízení do bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design pro akademický rok 2023/24.

Studijní program Architektura a urbanismus

  • Po prvním kole přijímacího řízení byli k přijetí navrženi uchazeči, kteří získali 43 a více bodů.
  • Do druhého kola (k ústnímu pohovoru) postupují uchazeči, kteří po prvním kole získali 36 – 42 bodů.
  • Uchazeči, kteří získali 35 a méně bodů nebudou ke studiu přijati.

Studijní program Krajinářská architektura

  • Po prvním kole přijímacího řízení byli k přijetí navrženi uchazeči, kteří získali 44 a více bodů.
  • Do druhého kola (k ústnímu pohovoru) postupují uchazeči, kteří po prvním kole získali 35 – 43 bodů.
  • Uchazeči, kteří získali 34 a méně bodů nebudou ke studiu přijati.

Studijní program Design

  • Po prvním kole přijímacího řízení byli k přijetí navrženi uchazeči, kteří získali 46 a více bodů.
  • Do druhého kola (k ústnímu pohovoru) postupují uchazeči, kteří po prvním kole získali 35 – 45 bodů.
  • Uchazeči, kteří získali 34 a méně bodů nebudou ke studiu přijati.

 

Termíny druhého kola přijímacího řízení:

Řádné termíny druhého kola přijímacího řízení (ústních pohovorů) jsou stanoveny vyhláškou děkana od 6. 3. do 10. 3. 2023.

Uchazeči, kteří postupují do druhého kola, najdou termín svého ústního pohovoru v pozvánce, která bude uložena do jejich elektronické přihlášky (prihlaska.cvut.cz) nejpozději 1. 3 .2023.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.