Zprávy

Výsledky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení (pohovorů) do navazujících studijních programů Architektura a urbanismus; Architektura, urbanismus a krajinářská architektura; Krajinářská architektura a Design pro akademický rok 2023/24.
© Marek Sedlák

Ve všech studijních programech byli k přijetí navrženi uchazeči, kteří získali během přijímacího řízení (pohovoru) 70 a více bodů.

Přehled po jednotlivých studijních programech najdete v níže odkazovaných souborech.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.