Zprávy

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2024/25

Děkan Fakulty architektury vyhlásil přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 pro bakalářské studijní programy Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design.
© Marek Sedlák

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky je možné podávat od 1. do 30. 11. 2023.

TERMÍNY ČÁSTÍ I. KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

Akceptované termíny testu Obecných studijních předpokladů (https://www.scio.cz/nsz/) jsou:

  • 9. 12. 2023 
  • 16. 1. 2024 (pouze online)
  • 3. 2. 2024

Online test Ověření prostorové představivosti a všeobecného přehledu proběhne 20. 1. 2024.

Řádné termíny výtvarných zkoušek proběhnou od 15. 1. do 31. 1. 2024.

TERMÍNY II. KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

Řádné termíny pohovorů proběhnou od 4. 3. do 15. 3. 2024
 

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny do 31. 3. 2024

Podrobnosti najdete v podmínkách přijímacího řízení a ve vyhlášce děkana:

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.