Zprávy

FA hledá vedoucí Ústavu urbanismu a vertikálního ateliéru

Děkan Fakulty architektury ČVUT vypsal výběrová řízení na obsazení pozice vedoucího Ústavu urbanismu a vedoucího ateliéru pro program Architektura a urbanismus. Přihlášky je možné podávat do 29. května.
© Jiří Ryszawy

Ústav urbanismu FA ČVUT zabezpečuje výuku předmětů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Jeho součástí jsou čtyři návrhové ateliéry, které pracují na architektonických a urbanistických tématech ve všech měřítcích vystavěného prostředí, od sousedství a detailu veřejného prostoru až k velkým plánovacím koncepcím.

Nový vedoucí ústavu naváže na práci profesora Jana Jehlíka, pod jehož vedením vznikl například workshop City Development, který propojuje studující s odborníky na městské plánování. Od roku 2015 ústav pracuje také na výzkumných projektech v oblasti zadávání územních plánů nebo péče o památkově chráněné části měst v kontextu urbanismu. Každoročně se vyučující Ústavu urbanismu podílejí na workshopu Athens, propojujícího formou intenzivních kurzů 16 technických univerzit v Evropě. Pravidelně také ústav pořádá (se současným přerušením cyklu) konferenci Inventura urbanismu na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel.

Zaměřujeme se na propojení měřítek a typů prostředí, pochopení proporcí od detailu k celku, a také na význam veřejného prostoru, včetně jeho topograficko-morfologických aspektů," říká Jan Jehlík, vedoucí Ústavu urbanismu.

V rámci Ústavu urbanismu je obsazována také pozice vedoucího ateliéru 2. – 5. ročníku pro program Architektura a urbanismus. S respektem k fakultní koncepci „vertikálních“ ateliérů a s ohledem na charakter ústavu je mj. požadována zkušenost s architektonickou prací v širokém spektru měřítek. 

Kompletní znění výběrových řízení najdete na úřední desce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík