Zprávy

INFO pro 2. a 3. ročník - Odborný jazyk

Upozornění pro studenty, kteří si zapisují kurs odborného jazyka (OJ1, OJ2 nebo OJ3): na FA je možné si zvolit a studovat každý jazykový předmět jen jednou.
 Případné výjimečné povolení návštěvy druhého kursu OJ není v kompetenci Kabinetu jazyků, ale výhradně v kompetenci vedení fakulty.
 Máte nicméně právo zapisovat se i do kursů odborného jazyka na Fakultě stavební, kde můžete druhý jazyk absolvovat bezkreditově.
 Další možnost je nezvolit si tentýž jazyk pro všechny tři předměty, ale zkombinovat např. AOJ1 v angličtině, AOJ2  a AOJ3 v němčině nebo francouzštině apod., viz "Kompletní průběh studia jazyků". Každý student má k dispozici 6 jazykových kreditů, t.j. 3 kursy odborného jazyka za celé studium.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.