Zprávy

Rozvrh ústavu pro zimní semestr 2021-22

V připojeném přehledu je možné dohledat pokrytí týdenního rozsahu výuky zabezpečované ústavem č. 15123 - Stavitelství I, Fakulty architektury ČVUT v Praze. Barevně jsou odlišena cvičení v prvním a druhém ročníku, přednášky bakalářského i magisterského studia a ostatní aktivity. Připojené informace sdělují jméno vyučujícího a označení učebny, posluchárny, kde se výuka koná. V záhlaví lze odečíst její temínový a časový rozsah.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.