Zprávy

uznávání zápočtů

Student, který opakuje předmět, je povinen se do cvičení s ním spojeného zapsat a absolvovat ho v plném rozsahu, tedy včetně veškeré docházky, vypracování nově zadaných úloh a absolvování předepsaných konzultací. Na závěr, je-li požadována, také napíše školní samostatnou práci - klausuru.

Pokud má zájem, aby mu byly některé dřívější úspěšně vypracované a přijaté úlohy uznány i pro nové studium (tzv. má zápočet), je povinen kontaktovat vyučujícího, který vede cvičení tohoto opakovaného studia a domluvit s ním, zda-li je ochoten tak učinit, případně je svolný mu přiznat i jiné úlevy jako je docházka, povinnost konzultací apod. K tomu se obvykle vyžaduje předložení dotčených prací.

Tak musí opakující student učinit ihned v prvních dvou týdnech od zahájení výuky, nikoli uprostřed nebo dokonce až na konci semestru. Později nemá nárok!

V žádném případě není uznání zápočtu automatizovanou ani nárokovatelnou záležitostí. Vždy záleží na zhodnocení a vůli příslušného odborného asistenta!

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.