Zprávy

písemná část zkoušek PS2 a PS4 škol.rok 2018-19

Písemné testy ke zkouškám Pozemního stavitelství 2 a 4 za letní semestr 2018-19, se konají v pondělí 3.6.2019 od 09:00 (PS4) a 11:30 (PS2) hod. v posluchárně č.105 Kotěra a č.155 Gočár.

Z důvodu evidence přítomných a zadání testu se dostavte v dostatečném předstihu. V posluchárně obsazujte pouze liché řady. Přesné znění otázek je k dispozici na těchto webových stránkách v části příslušné přednáškám předmětu. K ústní části zkoušky se lze, po získání zápočtu, na vypsané termíny, přihlásit v databázi KOS. Kdo bude mít oba testy hodnocené jako nedostatečné (F+F) může si je zopakovat ve školním roce příštím, bude-li mu tak umožněno pravidly pro studium. 

Žádáme vyučující předmětů probíhajících v letním semestru souběžně, aby tyto naše termíny respektovali a nevypisovali v nich své akce. Děkujeme.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.