Zprávy

písemná část zkoušek PS1 a PS3 škol.rok 2018-19

Náhradní a opravné písemné testy ke zkouškám Pozemního stavitelství za zimní semestr 2018-19, se pro PS1 a PS3 konají v pondělí 4.2.2019 od 10:00 hod. v posluchárně č.155 Gočár (PS1) a v učebně č.548 (PS3).

Z důvodu evidence přítomných a zadání testu se dostavte v dostatečném předstihu. V posluchárně obsazujte pouze liché řady. Přesné znění otázek je k dispozici na těchto webových stránkách v části příslušné přednáškám předmětu. K ústní části zkoušky se lze, po získání zápočtu, na vypsané termíny, přihlásit v databázi KOS.Kdo bude mít oba testy hodnocené jako nedostatečné (F+F) může si je zopakovat ve školním roce příštím, bude-li mu tak umožněno pravidly pro studium. 

Žádáme vyučující předmětů probíhajících v zimním semestru souběžně, aby tyto naše termíny respektovali a nevypisovali v nich své akce. Děkujeme.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.