Zprávy

Aktuální informace o cizích jazycích pro bakalářský a doktorský program a o češtině pro cizince.

Studenti 1. ročníku zde najdou rozvrhy přípravných kurzů a odkazy na týmy pro online výuku. 2. a 3. ročníky zde najdou rozvrh povinných a povinně volitelných jazyků pro zimní semestr. Cizinci, kteří mají zájem vykonat zkoušku z češtiny na úrovni B1 nebo B2 dle Společného evropského referenčního rámce zde najdou informace o organizaci zkoušek.

Zkoušky z češtiny pro cizince

Termíny: středa 20.1. 2021 v 8.30 online.

Zkoušíme adepty Fakulty architektury i dalších fakult ČVUT.

Adepty jiných vysokých škol mimo ČVUT zkoušíme pouze se souhlasem studijního oddělení dané školy, že student může vykonat zkoušku z češtiny u nás, případně na základě předložení podmínek přijímacího řízení dané školy včetně seznamu institucí, jejichž osvědčení daná škola uznává.  

Jazyky pro 1. ročník

Připojení k týmům v MS OfficeTeams 

Upozornění: nově přihlášení studenti musí nejprve požádat o zařazení do týmu na adrese valentova@fa.cvut.cz, jinak jim připojení nebude fungovat.

Jazyky pro 2. a 3. ročník

Angličtina pro doktorandy 

  • Rozvrh doktorandské angličtiny pro středně pokročilé a pokročilé                                                        Doktorandi jsou rozděleni dle vstupního testu, který psali v den přijímacích zkoušek, na středně pokročilé (známka C, D, E) a pokročilé (známka A, B). Pro středně pokročilé je docházka do kurzu angličtiny povinná. Pokročilí mají angličtinu nepovinně, je žádoucí před zkouškou z angličtiny navštívit cca 3 konzultace.                                            

Kontakty na všechny vyučující včetně externistů

  • PhDr. Kateřina Valentová, email: katerina.valentova@fa.cvut.cz - organizační záležitosti výuky prezenční i distanční, předměty AOJ1B, AOJ1K, AOJ2, JAZYK ZKOUŠKA, CŽV, čeština pro cizince.
  • Mgr. Magdaléna Waageová, email: magdalena.waageova@fa.cvut.cz - předměty AOJ1B, AOJ1D, AOJ2B, JAZYK ZKOUŠKA, CŽV.
  • Mark Wiedorn, M.B.A., email: mwiedorn@yahoo.com - předměty AOJ1B, AOJ3B.
  • Mgr. Ing. Zuzana Krýzlová, email: zuzana.kryzlova@fa.cvut.cz - všechny kurzy německého a francouzského jazyka včetně CŽV.
  • Brian Hodgman, Bc, email: bhodgman13@gmail.com - CŽV středně pokročilí a konverzace.

 

 

 

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.