Zprávy

Aktuální informace, rozvrhy a odkazy pro letní semestr. Zkoušky z češtiny pro cizince.

Studenti 1. ročníku zde najdou aktuální rozvrh přípravných kurzů a odkazy na týmy pro online výuku. 2. a 3. ročníky zde najdou rozvrh povinných a povinně volitelných jazyků pro zimní semestr. Cizinci zde najdou informace o zkouškách z češtiny B1 a B2.

Zkoušky z češtiny pro cizince B1 a B2 - nejbližší termíny

  • středa  03. 03. 2021 v 09.00 online
  • středa  17.03.  2021 v 09:00 online

Přihlašování na adrese: valentova@fa.cvut.cz

Zkoušíme adepty Fakulty architektury i dalších fakult ČVUT.

Adepty jiných vysokých škol mimo ČVUT zkoušíme pouze se souhlasem studijního oddělení dané školy, že student může vykonat zkoušku z češtiny u nás, případně na základě předložení podmínek přijímacího řízení dané školy včetně seznamu institucí, jejichž osvědčení daná škola uznává.  

Jazyky pro 1. ročník - AKTUÁLNĚ - letní semestr 

Aktuální upozornění: Dnes 22.02. bude probíhat kurz němčiny K. Dneboské již od 13.00 hod a kurz angličtiny K. Dneboské již od 14.30. Tato změna se týká jen 22.2., od příště již budou kurzy probíhat v obvyklou dobu dle rozvrhu.

Připojení k týmům v MS Office Teams 

Upozornění: do týmů byli zařazeni studenti podle seznamu přihlášených k 12.2. Studenti přihlášení po tomto datu musí nejprve požádat o zařazení do týmu na adrese valentova@fa.cvut.cz, jinak jim připojení nebude fungovat.

Jazyky pro 2. a 3. ročník

Angličtina pro doktorandy 

Doktorandi jsou rozděleni dle vstupního testu, který psali v den přijímacích zkoušek, na středně pokročilé (známka C, D, E) a pokročilé (známka A, B). Pro středně pokročilé je docházka do kurzu angličtiny povinná. Pokročilí mají angličtinu nepovinně, je žádoucí před zkouškou z angličtiny navštívit cca 3 konzultace.                                            

Kontakty na všechny vyučující včetně externistů

  • PhDr. Kateřina Valentová, email: katerina.valentova@fa.cvut.cz - organizační záležitosti výuky prezenční i distanční, předměty AOJ1B, AOJ1K, AOJ2, JAZYK ZKOUŠKA, CŽV, čeština pro cizince.
  • Mgr. Magdaléna Waageová, email: magdalena.waageova@fa.cvut.cz - předměty AOJ1B, AOJ1D, AOJ2B, JAZYK ZKOUŠKA, CŽV.
  • Brian Hodgman, Bc, email: bhodgman13@gmail.com - předmět AOJ3, kurzy anglického jazyka v CŽV.
  • Mgr. Ing. Zuzana Krýzlová, email: zuzana.kryzlova@fa.cvut.cz - všechny povinné a povinně volitelné kurzy německého a francouzského jazyka, JAZYK ZKOUŠKA.
  • Mgr. Hana Farská, email: hana.farska@seznam.cz - kurzy francouzského jazyka v CŽV.
  • Kamila Dneboská, email: kamila.dneboska@seznam.cz - kurzy anglického a německého jazyka v CŽV.

 

 

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.