Zprávy

Kabinet aktuálně – 1. ročník, čeština, rozvrhy, odkazy, propozice

Studenti 1. ročníku zde najdou kompletní informace o jazykových kurzech včetně rozřazení a brzy již i aktuální rozvrh přípravných kurzů, 2. a 3. ročníky rozvrh povinných a povinně volitelných jazyků pro zimní semestr. Cizinci zde najdou informace o zkouškách z češtiny B1 a B2.

Jazyky pro 1. ročník AKTUÁLNĚ - zimní semestr AR 2021-22

Zkoušky z češtiny pro cizince B1 a B2 - termíny

Nejbližší aktuální termín:

  • úterý 05.10. 2021 od 10.00, každý dle přiděleného individuálního termínu

Zájemci o tento termín vyplní níže uvedený přihlašovací formulář a pošlou emailem na adresu valentova@fa.cvut.cz. Poté obdrží potvrzovací email s dalšími instrukcemi včetně přesného času, kdy se individuálně dostaví k ústní zkoušce, která proběhne nejprve. Uchazeči, kteří uspějí u ústní zkoušky, ihned poté obdrží zadání písemné zkoušky (eseje). Všechny ústní i písemné zkoušky z češtiny prozatím stále probíhají online.

Zkoušíme adepty Fakulty architektury i dalších fakult ČVUT, příležitostně i jiných vysokých škol, pokud máme volné kapacity.

Výjimkami jsou FEL ČVUT v Praze a FIT VUT v Brně, které si své uchazeče zkouší samy. Máte-li zájem o některou z těchto dvou škol, kontaktujte rovnou jejich katedru jazyků anebo studijní oddělení a postupujte podle jejich instrukcí.

Důležité dokumenty:

Jazyky pro 2. a 3. ročník

  • Rozvrh povinných a povinně volitelných předmětů pro zimní semestr 2021-22 - připravuje se.

Angličtina pro doktorandy 

Doktorandi jsou rozděleni dle vstupního testu, který psali v den přijímacích zkoušek, na středně pokročilé (známka C, D, E) a pokročilé (známka A, B). Pro středně pokročilé je docházka do kurzu angličtiny povinná. Pokročilí mají angličtinu nepovinně, je žádoucí před zkouškou z angličtiny navštívit cca 3 konzultace.                                            

Kontakty na všechny vyučující včetně externistů

  • PhDr. Kateřina Valentová, e-mail: katerina.valentova@fa.cvut.cz - organizační záležitosti výuky prezenční i distanční, předměty AOJ1B, AOJ1K, AOJ2, JAZYK ZKOUŠKA, CŽV, čeština pro cizince.
  • Mgr. Magdaléna Waageová, e-mail: magdalena.waageova@fa.cvut.cz - předměty AOJ1B, AOJ1D, AOJ2B, JAZYK ZKOUŠKA, CŽV.
  • Brian Hodgman, Bc., e-mail: bhodgman13@gmail.com - předmět AOJ3, kurzy anglického jazyka v CŽV.
  • Mgr. Ing. Zuzana Krýzlová, email: zuzana.kryzlova@fa.cvut.cz - všechny povinné a povinně volitelné kurzy německého a francouzského jazyka, JAZYK ZKOUŠKA.
  • Mgr. Hana Farská, e-mail: hana.farska@seznam.cz - kurzy francouzského jazyka v CŽV.
  • Kamila Dneboská, e-mail: kamila.dneboska@seznam.cz - kurzy anglického a německého jazyka v CŽV.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.