Zprávy

Letní semestr aktuálně – rozvrhy, odkazy, propozice. Zkoušky z češtiny.

Studenti 1. ročníku zde najdou aktuální rozvrh přípravných kurzů a odkazy na týmy pro online výuku. 2. a 3. ročníky zde najdou rozvrh povinných a povinně volitelných jazyků pro letní semestr. Cizinci zde najdou informace o zkouškách z češtiny B1 a B2.

Zkoušky z češtiny pro cizince B1 a B2 - termíny

Termín 9. 06. 2021 je již plně OBSAZEN, přihlašování UZAVŘENO. Hlaste se na další termín: 

  • středa 23. 06. 2021 v 09:00 online

Zkoušíme adepty Fakulty architektury i dalších fakult ČVUT. Příležitostně zkoušíme i adepty jiných vysokých škol, jestliže máme volné kapacity.

Výjimkami jsou FEL ČVUT v Praze a FIT VUT v Brně, které si své uchazeče zkouší samy. Máte-li zájem o některou z těchto dvou škol, kontaktujte rovnou jejich katedru jazyků anebo studijní oddělení a postupujte podle jejich instrukcí.

Máte-li zájem o výše uvedený termín, stáhněte si zde Průběh zkoušky a Přihlašovací formulář. Přihlašovací formulář vyplňte a pošlete na adresu katerina.valentova@fa.cvut.cz. Přijde vám potvrzovací email.

Jazyky pro 1. ročník - AKTUÁLNĚ - letní semestr 

Připojení k týmům v MS Office Teams 

Upozornění: do týmů byli zařazeni studenti podle seznamu přihlášených k 12.2. Studenti přihlášení po tomto datu musí nejprve požádat o zařazení do týmu na adrese valentova@fa.cvut.cz, jinak jim připojení nebude fungovat.

Jazyky pro 2. a 3. ročník

Angličtina pro doktorandy 

Doktorandi jsou rozděleni dle vstupního testu, který psali v den přijímacích zkoušek, na středně pokročilé (známka C, D, E) a pokročilé (známka A, B). Pro středně pokročilé je docházka do kurzu angličtiny povinná. Pokročilí mají angličtinu nepovinně, je žádoucí před zkouškou z angličtiny navštívit cca 3 konzultace.                                            

Kontakty na všechny vyučující včetně externistů

  • PhDr. Kateřina Valentová, e-mail: katerina.valentova@fa.cvut.cz - organizační záležitosti výuky prezenční i distanční, předměty AOJ1B, AOJ1K, AOJ2, JAZYK ZKOUŠKA, CŽV, čeština pro cizince.
  • Mgr. Magdaléna Waageová, e-mail: magdalena.waageova@fa.cvut.cz - předměty AOJ1B, AOJ1D, AOJ2B, JAZYK ZKOUŠKA, CŽV.
  • Brian Hodgman, Bc., e-mail: bhodgman13@gmail.com - předmět AOJ3, kurzy anglického jazyka v CŽV.
  • Mgr. Ing. Zuzana Krýzlová, email: zuzana.kryzlova@fa.cvut.cz - všechny povinné a povinně volitelné kurzy německého a francouzského jazyka, JAZYK ZKOUŠKA.
  • Mgr. Hana Farská, e-mail: hana.farska@seznam.cz - kurzy francouzského jazyka v CŽV.
  • Kamila Dneboská, e-mail: kamila.dneboska@seznam.cz - kurzy anglického a německého jazyka v CŽV.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.