Zprávy

Rozdělení konzultantů podle ateliérů

Rozdělení konzultantů podle ateliérů:

Ústav Atelier Konzultant nosných konstrukcí, č.dveří, e-mail
15114 Girsa, Hrůša

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., 508, martin.pospisil@fa.cvut.cz

15115 Soukenka

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., 508, martin.pospisil@fa.cvut.cz

15116 Florián, Achten-Pavlíček, Votický

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., 508, martin.pospisil@fa.cvut.cz

15118 Císler, Fořtl, Kohout-Tichý, Koucký, Navrátil, Redčenkov, Šestáková, Burian, Juha doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., 508, martin.pospisil@fa.cvut.cz
15119 Jehlík, Kolařík, Klokočka Ing. Marián Veverka, Ph.D., 512, marianveverka@seznam.cz
15119 Kuzemenský, Plicka Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D., 508, miroslav.vokac@cvut.cz
15120 Sitta doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., 508, martin.pospisil@fa.cvut.cz
15121 Maier, Hanson doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., 508, martin.pospisil@fa.cvut.cz
15127 Cikán, Hradečný, Lampa, Novotný-Koňata-Zmek, Rothbauer, Stempel-Beneš, Šrámková

Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., 512, miloslav.smutek@recoc.cz

15128 Hlaváček-Čeněk, Mádr-Malošíková, Kordovský-Vrbata, Seho, Zavřel-Ščudla

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., 511,lorenz@fa.cvut.cz

15129 Lábus, Hájek, Krátký, Kraus-Čančík, Sedlák, Suske doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., 511,lorenz@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.