Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Zprávy

Rozdělení konzultantů podle ateliérů

Rozdělení konzultantů podle ateliérů:

Ústav Atelier Konzultant nosných konstrukcí, č.dveří, e-mail
15114 Girsa, Hrůša

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., 508, martin.pospisil@fa.cvut.cz

15115 Soukenka

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., 508, martin.pospisil@fa.cvut.cz

15116 Florián, Achten-Pavlíček-Nováková, Votický

Ing. Tomáš Bittner, Ph.D., 508, tomas.bittner@cvut.cz

15118 Císler, Juha, Kohout-Tichý doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., 508, martin.pospisil@fa.cvut.cz
15118 Koucký, Redčenkov-Danda, Šestáková Ing. Tomáš Bittner, Ph.D., 508, tomas.bittner@cvut.cz
15119 Jehlík, Kolařík, Klokočka

 

Ing. Marián Veverka, Ph.D., 512, marianveverka@seznam.cz

15119 Kuzemenský, Plicka Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D., 508, miroslav.vokac@cvut.cz
15120 Sitta, Rehwald, Fingerová, Nový Kraj. doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., 508, martin.pospisil@fa.cvut.cz
15121 Maier, Hanson, Šindlerová doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., 508, martin.pospisil@fa.cvut.cz
15127 Cikán, Hradečný, Lampa, Novotný, Rothbauer, Stempel-Beneš

Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., 512, miloslav.smutek@recoc.cz

15128 Hlaváček-Čeněk, Mádr, Kordovský-Vrbata, Seho, Valouch

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., 511, lorenz@fa.cvut.cz

15129 Baum, Lábus, Hájek, Krátký, Fránek, Sedlák, Suske doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., 511, lorenz@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.