Zprávy

Fulbrightovo stipendium pro naši doktorandku Šárku Malošíkovou

V akademickém roce 2019/2020 vyšle česko-americký vládní stipendijní program do USA celkem 15 studentů, mezi stipendisty bude i Šárka Malošíková z Ústavu navrhování II Fakulty architektury ČVUT. Na Coloradské univerzitě v Denveru bude zkoumat výuku formou design-build projektů, které studenti sami nejen navrhnou, ale i postaví. Je čtvrtým doktorandem FA ČVUT, který získal toto prestižní stipendium.

Příležitost studovat, provádět výzkum a vyučovat v USA poskytují českým občanům Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou od roku 1991. Z řad architektů absolvovali díky Fulbrightovu stipendiu studijní pobyt v  USA např. děkan Fakulty architektury v Liberci Osamu Okamura, rektorka ARCHIP Regina Loukotová nebo Pavla Melková, zakladatelka Kanceláře veřejného prostoru na IPR.

Šárka Malošíková je absolventkou Fakulty achitektury ČVUT v Praze (2012), v rámci programu Erasmus studovala na École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville (2008),  studijní stáže absolvovala v architektonických kancelářích Renzo Piano Building Workshop v Janově (2010–2011) a Heide & von Beckerath v Berlíně (2012). Na FA ČVUT studuje od roku 2016 doktorský program pod vedením Dalibora Hlaváčka. Je členkou Akademického senátu FA ČVUT, působila jako odborná asistentka v ateliéru MáMA (2013 – 2018), nyní vyučuje v ateliéru prvního ročníku. Zaměřuje se na design-build projekty v architektonickém vzdělávání, tedy na výuku formou “navrhni a postav”, která umožňuje studentům stavbu nejen vymyslet a nakreslit, ale také vlastníma rukama realizovat.

V USA mají design-build projekty, jako alternativa ke standardní výuce, dlouhou tradici. V současné době je v rámci svých vzdělávacích programů nabízí více než 80 % amerických architektonických škol. Tento způsob výuky je v posledních dvou desetiletích přejímán i školami v Evropě a jinde ve světě. Na několika univerzitách existují i komplexní programy včetně technických a manažerských kurzů.

Jedním z prvních a nejdéle působících programů v USA (založen v roce 1992) je ColoradoBuildingWorkshop (CBW) na Fakultě architektury a plánování Coloradské univerzity v Denveru. Jeho zatím poslední realizace jsou ROMO Backcountry Privies (2018), veřejná WC na Long's Peak, nejvyšší hoře národního parku Rocky Mountain, jednom z nejnavštěvovanějších míst ve státě Colorado. Realizace získala, stejně jako většina projektů CBW, řadu ocenění, např. vítězství v kategorii design-build projektů - Cenu za architektonické vzdělávání, udělovaných asociací amerických škol architektury ACSA (Asociation of Collegiate Schools of Architecture).

České školy architektury jsou zatím ve výuce spíše tradiční. Studenti dovedou nejčastěji svoje projekty do fáze architektonické studie, zkušenosti z realizace nebo propojení designu a technických kurzů prakticky chybí. Na FA ČVUT jsou zadání, při kterých studenti projdou celým procesem vzniku stavby, specialitou Ústavu navrhování II, který se touto metodou výuky zabývá jak v rámci ateliérů, tak výzkumu.

Zatím posledním úspěšným projektem ústavu byly útulny pro Krkonošský národní park, které studenti dokončili letos v zimě. Momentálně probíhá v ateliéru Hlaváček – Čeněk projekt vyhlídkové věže v Libčicích nad Vltavou, v ateliéru Mádr – Tomš projekt pro Šumavský národní park a v přípravě je letní škola ateliéru Seho Světlík s tématem minimální mobilní stavby ateliéru.

Vedoucí Ústavu navrhování II Dalibor Hlaváček si od studijního pobytu své doktorandky mimo jiné slibuje navázání zahraničních kontaktů: “Pro náš ústav je to příležitost, jak se dále v oblasti design-build projektů rozvíjet. Rádi bychom s coloradskou univerzitou spolupracovali, ať už formou společných workshopů, letní školy nebo pozvali na hostování některého z pedagogů.”

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.