Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

FÉROVÁ FA

Fakulta architektury ČVUT je dnes domovem pro více než 1500 studujících a 180 zaměstnanců a zaměstnankyň. Cílem fakulty je pěstovat nejen odborné znalosti, ale také vytvářet otevřené, respektující a spravedlivé studijní a pracovní prostředí. Fakultě záleží na zdraví a duševní pohodě studentů*tek a zaměstnanců*kyň a na tom, aby se na FA cítili dobře.

Pomoc v otázkách kultury studijního a pracovního prostředí, etiky či prevence zneužití moci poskytuje od ledna 2023 ombudsmanka FA ČVUT. S konkrétními i obecnými podněty se na ombudsmanku může obrátit kdokoliv ze studujících a zaměstnanců či zaměstnankyň. V oblasti rovných příležitostí a vytváření spravedlivého a respektujícího prostředí působí Komise pro rovné příležitosti FA ČVUT

Na celouniverzitní úrovni poskytuje odborné poradenství a pomoc s řešením studijních, osobních, rodinných a právních problémů CIPS (Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT). Pro studující se specifickými potřebami funguje ELSA (Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT), která nabízí také poradenství pro vyučující týkající se způsobů modifikace výuky pro studenty a studentky se specifickými potřebami.

Prostor pro dialog nad otázkami koncepčního charakteru a fungování školy poskytuje Akademický senát FA ČVUT a Akademický senát ČVUT. Zasedání senátů jsou veřejně přístupná, lze je tedy přijít navštívit a zapojit se do debat. S dotazy a podněty se můžete obrátit také na své senátory a senátorky z řad studujících i akademiků*ček.

Více o konkrétních tématech a formách podpory při studiu a práci najdete v těchto záložkách:

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.