kontakt

FA ČVUT

studijni@fa.cvut.cz
fapomaha@fa.cvut.cz
(ostatní pomoc)

 

ČVUT

ukrajina@cvut.cz

+420 771 227 994

+420 771 227 995

pondělí – neděle
9.00 – 19.00 

 

FA pomáhá ukrajině

FA odmítá agresi vůči suverénní Ukrajině a nabízí pomoc všem našim studentkám a studentům, akademikům a jejich rodinám, kteří jsou zasaženi válkou a ocitli se v současné tíživé situaci v nebezpečí. Naším cílem je pomoci všem, kteří to potřebují a poskytnout jim jakoukoli formu podpory v jejich těžkých chvílích.

Tato webová stránka bude sloužit jako rozcestník pro všechny aktivity pomoci, jež může FA nabídnout.

 

Pomoc se studijními záležitostmi

Opatření se týkají studentek a studentů ohrožených mezinárodním konfliktem na Ukrajině, zejména studentů s ukrajinským státním občanstvím. Všechny žádosti posílejte na studijní oddělení na e-mail studijni@fa.cvut.cz.

Individuální plán

 • Studentky a studenti mohou dokončit letní semestr 2021/22 podle individuálního studijního plánu. O povolení žádají písemně do 21. 3. 2022.

Zrušení zapsaného předmětu

 • Studentky a studenti mohou požádat o zrušení zápisu předmětu, musí ale mít minimální počet kreditů podle pravidel studia. O zrušení zažádají písemně do 21. 3. 2022.

Prodloužení zkouškového období

 • V případě, že studentky a studenti nebudou moci realizovat zkoušky, zápočty a klasifikované zápočty v letním semestru 2021/22, mohou požádat o individuální prodloužení tohoto zkouškového období. O prodloužení zažádají písemně do konce zkouškového období.

Posunutí odevzdání bakalářské nebo diplomové práce

 • V případě, že studentky a studenti nebudou moci odevzdat bakalářskou nebo diplomovou práci v řádném termínu, mohou požádat o individuální posunutí tohoto termínu a obhájit závěrečnou práci na přelomu srpna a září 2022. O posunutí zažádají písemně do 13. 5. 2022.

Prodloužení termínů průběžných prací

 • Studentky a studenti mohou požádat o prodloužení termínů pro odevzdání průběžných prací během semestru. Žádost je vhodné nejprve adresovat vyučujícímu, který termín stanovil, případně studijnímu oddělení.

Snížení nebo odpuštění poplatku za studium

 • Ukrajinským studujícím v českých studijních programech bude snížen nebo odpuštěn poplatek, který by měli platit za delší studium.

Přerušení studia

 • Ukrajinským studentům, kteří dostanou povolávací rozkaz, bude přerušeno studium, a to kdykoliv během semestru. Doba přerušení nebude započítána do maximální doby studia. Studenti budou moci v přerušeném studiu pokračovat a řádně dostudovat.

 

Psychologická a právní pomoc 

 • Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS) nabízí studentkám a studentům možnost využít psychologickou konzultaci, sociální a právní pomoc. Pokud cítíte, že by vám tato pomoc pomohla neváhejte je kontaktovat.
 • CIPS a ELSA nabízí otevřenou skupinu sdílení pro všechny studentky a studenty ČVUT, kteří se cítí ohroženi aktuální situací na Ukrajině. Skupinu povede zkušená krizová interventka. Každý čtvrtek 17-19 hod v prostorách CIPS, Studentský dům, Bechyňova 3, Praha 6. Bez předchozí registrace.

 

pomoc s ubytováním

 • V ubytovacích zařízeních ČVUT je možné ubytovat osoby blízké ukrajinským studentkám a studentům a to bezplatně.
 • FA ČVUT nabídne pro ubytování ukrajinských válečných uprchlíků výukové středisko Tuláčkův statek v Kruhu u Jilemnice.

 

finanční pomoc

Stipendium FA ČVUT

 • Mimořádné a jednorázového stipendium 10 000 Kč pro ukrajinské studentky a studenty FA ČVUT.  Žádosti se odevzdávají osobně na studijní oddělení FA, nebo e-mailem Veronice Redlichové, veronika.redlichova@fa.cvut.cz. Podrobnosti ve zprávě.

Příspěvek ČVUT

 • V případě hmotné nouze mohou ukrajinští studující požádat o poskytnutí bezplatného ubytování na kolejích ČVUT, bezplatné stravy v menzách ČVUT a o příspěvek 10 000 Kč/měsíc. Žádost se podává prostřednictvím e-mailu ukrajina@cvut.cz

pomoc s nalezením práce

 • Kariérní Centrum ČVUT nabízí pomocnou ruku všem studentům z Ukrajiny, kteří nyní potřebují najít práci, a také jejich rodinám. Kontakt: kariera@cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.