KORONAVIRUS

Kompletní informace pro studenty a zaměstnance Fakulty architektury ČVUT týkající se přijatých opatření k snížení rizika nákazy koronavirem covid-19.

Nejbližší události

Potvrzení pro cestu do práce z jiného okresu

Personální oddělení na požádání vystaví zaměstnanci potvrzení pro cestu do práce z jiného okresu. Formulář potvrzení si můžete stáhnout a vyplnit předem.

Distanční výuka v letním semestru 2020/2021

Teoretické předměty

  • Po zapsání předmětu a příslušné paralelky do KOSu se studentům do druhého dne objeví tým v MS Teams příslušného předmětu pro daný semestr (seznam týmů dle předmětů na ústavech najdete v této tabulce).
  • O formě výuky předmětu (tým v MS Teams, MOODLE nebo STREAM) bude studenty informovat garant či pedagog daného předmětu.

Ateliérové předměty

Kontakty

V případě potíží s týmy MS Teams předmětů českého studia: Veronika Kastlová.

V případě potíží s týmy MS Teams předmětů anglického studia: Kristýna Sedlaříková.

V případě technických problémů: Jiří Fuska nebo Daniel Zahrádka.

V případě potíží se systémem MOODLE: Petr Irinkov.

 

Jaký je aktuálně stupeň pohotovosti v Praze?

V současné době upravuje stupeň pohotovosti PES - Protiepidemický systém ČR, a to podle podle aktuální epidemiologické situace.

Veškeré podrobnosti najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Specifická doporučení pro školy a školská zařízení najdete v této tabulce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.