KORONAVIRUS

Kompletní informace pro studenty a zaměstnance Fakulty architektury ČVUT týkající se přijatých opatření k snížení rizika nákazy koronavirem Covid-19.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jak a kdy se budou odevzdávat závěrečné práce a kdy budou obhajoby?

Aktualizováno 18. 5. 2020

Termín pro odevzdání elektronické verze bakalářských i diplomových prací je 1. 6. 2020 do 12.00 h. Práce budou odevzdány prostřednictvím sytému KOS.

Studenti, kteří budou mít splněný studijní plán, odevzdají své vytištěné bakalářské práce a portfolia 10. 6. 2020 do 12.00 h. Jejich termín obhajob je stanoven na 25. 6. 2020. Studenti, kteří nebudou mít splněný studijní plán, odevzdají své vytištěné bakalářské práce a portfolia 26. 6. 2020 do 12.00 h a budou je obhajovat 10. 9. 2020.

Obhajoby diplomových prací se budou konat 30. 6. 2020 a 15. 9. 2020.

Shrnutí aktuálních termínů:

  • 1. 6. 2020 do 12 h – odevzdání elektronické verze DP (výkresy, portfolio) do systému KOS – platí pro všechny diplomanty
  • do 4. 6. 2020 – vedoucí práce udělí/neudělí zápočet do KOSu
  • 15. 6. 2020 do 12 h (pro obhajující 30. 6. 2020) – odevzdání tištěné verze (výkresy, portfolio) + CD + model – na příslušných ústavech
  • 31. 8. 2020 do 12 h (pro obhajující 15. 9. 2020) – odevzdání tištěné verze (výkresy, portfolio) + CD + model – na příslušných ústavech
  • nejpozději 3 dny před obhajobou musí studenti obdržet posudky vedoucího práce a oponenta (27. 6. 2020 / 12. 9. 2020)

Výstava diplomových prací proběhne v září.

Jak a kdy se budou odevzdávat ateliérové práce?

Aktualizováno 12. 5. 2020

Ateliérové práce se budou odevzdávat na web FA do Galerie.

Kdy budou přijímací zkoušky?

Aktualizováno 18. 5. 2020

Bakalářské studium

Dne 15. 5. 2020 jsme zveřejnili mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura. Přihlášky lze podat od 15. 6. do 20. 7. 2020. Přijímací zkoušky proběhnou v době od 31. 8. do 14. 9. 2020.

Magisterské studium

Z důvodu mimořádného termínu obhajob diplomových prací v červnu došlo k posunu přijímacího řízení do magisterských studijních programů! 1. kolo proběhne 26. 6. 2020, druhé kolo v týdnu od 29. 6. do 3. 7. 2020.

Doktorské studium

Termín přijímacích zkoušek do doktorských studijních programů zůstává (17. 6.).
 

Jak budou probíhat zkoušky?

Aktualizováno 18. 5. 2020

Fakulta architektury ČVUT postupuje podle 2. úplného znění příkazu rektora č. 09/2020, z něhož vyplývá, že současně může být v místnosti až 15 osob.

Bude možné během příštího semestru vycestovat na studijní pobyty do zahraničí?

Jak vyplývá z jednání proděkanů pro zahraniční styky z 21. 4. 2020, v dobré víře, že mezinárodní situace umožní otevření hranic, budou výjezdy studentů do zahraničí probíhat v obvyklé podobě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.