KORONAVIRUS

Kompletní informace pro studenty a zaměstnance Fakulty architektury ČVUT týkající se přijatých opatření k snížení rizika nákazy koronavirem covid-19.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jak budou probíhat zkoušky?

Způsob konání zkoušek v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem upravuje Příkaz rektora č. 21/2020 a jeho nejaktuálnější dodatek č. 1 z 15. ledna 2021.

Jaký je aktuálně stupeň pohotovosti v Praze?

V současné době upravuje stupeň pohotovosti PES - Protiepidemický systém ČR, a to podle podle aktuální epidemiologické situace.

Veškeré podrobnosti najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Specifická doporučení pro školy a školská zařízení najdete v této tabulce.

Jsem externí vyučující a nemohu se dostat do MOODLE

Pokud jako externí vyučující nemáte přístupové údaje do výpočetních systémů ČVUT, nemůžete vstupovat ani do MOODLE (také spravuje ČVUT).

Externisté mohou na základě osobních dokladů získat tyto přístupové údaje
(UŽIVTELSKÉ JMÉNO, HESLO):

  1. Ve vydavatelství průkazů VIC v budově červené menzy, Bechyňova 2571/3, Praha 6, osobně po předložení dokladu totožnosti.
  2. Na dálku telefonicky viz pokyny zde.
  3. Od pověřeného správce hesla - IT oddělení na fakultě - po předložení dokladu totožnosti.

S přihlašováním do KOS aplikace MOODLE nijak nesouvisí, externisté do KOS přístup nemají.

Veškeré uživatelské návody (připojení k síti Eduroam, MS Teams, KOS atp.) najdete na webu ČVUT.

MS Teams pro neateliérové předměty

Pro všechny neateliérové předměty českých studijních programů v zimním semestru byl centrálně přes VIC ČVUT založen tým na MS Teams.

Všichni vyučující dostali e-mailem od Veroniky Kastlové seznam názvů týmů k daným předmětům. Pokud se tak nestalo, kontaktujte Veroniku Kastlovou.

Pokud tým nevidíte, zkontrolujte prosím nejdříve přes sekretariáty, že jste řádně přiřazení v KOSu k danému předmětu a k paralelce (týmy se tvoří z KOSu a probíhají automatické opravy jednou týdně).

Týmy z loňského roku (s názvy "Predmet-B192-...") prosím ve správě týmu úplně odstraňte z MS Teams, jak doporučuje rektorát, automaticky se neodstraní

KONTAKTY

Problém s týmy v MS Teams: 

Technický problém s MS Teams: 

Tabulku s přehledem názvů týmů k daným předmětům si můžete stáhnout zde (aktualizace 28. 9. 2020).

Týmy pro ateliéry a ZANy se musí založit na MS Teams ručně vedoucím či asistentem, pokud by s tím bylo potřeba pomoci, ať zašle Veronice Kastlové jmenný seznam studentů v daném ateliéru či ZANu.

MS Teams pro ateliérové předměty

Týmy pro ateliéry a ZANy si musí každý vedoucí nebo asistent založit na MS Teams ručně, pokud by s tím bylo potřeba pomoci, ať se obrátí na Veroniku Kastlovou a zašle jí jmenný seznam studentů v daném ateliéru či ZANu.

Kam mám nahlásit, že jsem v karanténě nebo jsem onemocněl/a koronavirem covid-19?

aktualizováno 16. 9. 2020

Osoby (studenti, nebo zaměstnanci FA ČVUT), u kterých se prokázala nákaza koronavirem, nebo osoby, které jsou v nařízené karanténě, jsou povinny tuto skutečnost neprodleně nahlásit na e-mail tajemnice fakulty Ing. Jany Tóthové (tothova@fa.cvut.cz) .

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.