KORONAVIRUS

Kompletní informace pro studenty a zaměstnance Fakulty architektury ČVUT týkající se přijatých opatření k snížení rizika nákazy koronavirem covid-19.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.