V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

KORONAVIRUS

Kompletní informace pro studenty a zaměstnance Fakulty architektury ČVUT týkající se přijatých opatření k snížení rizika nákazy koronavirem Covid-19.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Kam je potřeba nahlásit, že jsem onemocněl/a koronavirem Covid-19?

Prosíme osoby, které jsou v povinné karanténě, nebo u kterých se prokázala nákaza koronavirem, aby tuto skutečnost neprodleně nahlásily na e-mail: koronavirus@cvut.cz včetně uvedení informace, zda v posledních 14 dnech byly v prostorách ČVUT a kde, případně se kterými osobami z ČVUT se setkaly.

Kontaktní osoba systému pomoci na ČVUT:

Ivana Kinkalová
E-mail: Ivana.Kinkalova@cvut.cz
Mobil: +420 724 176 314
Telefon: +420 22435 3672

Hygienická stanice hlavního města Prahy:

Tel.: +420 241 010 334
Mobil: +420 733 673 949
Pohotovostní linka (v noci): +420 733 673 900

Bude možné během příštího semestru vycestovat na studijní pobyty do zahraničí?

Jak vyplývá z jednání proděkanů pro zahraniční styky z 21. 4. 2020, v dobré víře, že mezinárodní situace umožní otevření hranic, budou výjezdy studentů do zahraničí probíhat v obvyklé podobě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.