Lidé

Ing. arch. Alžběta Majnušová

doktorandka

Nedávná absolventka Fakulty architektury ČVUT, kde od roku 2019 studuje doktorský program pod vedením Hany Seho. Ve svém výzkumu se věnuje finančně dostupnému bydlení. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.