Lidé

Ing. arch. Alžběta Majnušová

doktorandka

Vzdělaní

2019 ČVUT v Praze Fakulta architektury – Architektura, teorie a tvorba – doktorský studijní program
2017–2019 ČVUT v Praze Fakulta architektury – Architektura a urbanismus – bakalářský a magisterský studijní program

Odborná činnost

2019 spolupráce s architekty Přemyslem Jurákem a Karlem FIlsakem ml.

Ocenění

2018 Olověný Dušan – nominace

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.