Lidé

Ing. Petr Kapička

Autoři
Kapička, P.
Publikováno v
In: Juniorstav 2012. Brno: FA VUT, 2012. pp. 87. 14.. ISBN 978-80-214-4393-8.
Rok
2012
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Příspěvek shrnuje výsledky dlouhodobého měření dvojité fasády administrativní budovy a konfrontuje je s výsledky numerické analýzy fasády.
Autoři
Kapička, P.
Publikováno v
[Software] 2011.
Rok
2011
Podkategorie
Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný)
Související lidé
Anotace
Program slouží pro orientační výpočet součinitele prostupu tepla lehkých obvodových plášťů v souladu s ČSN EN 13947. Zpracován je uživatelsky vstřícnou formou v programu MS Excel.
Autoři
Kapička, P.
Publikováno v
In: Workshop W2-2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 56-59. ISBN 978-80-01-04675-3.
Rok
2010
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
The paper focuses on the results of experimental measurement of the double skin facade - especially on the air temperature and velocity.
Autoři
Kapička, P.
Publikováno v
In: Juniorstav 2010 - 12. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2010. pp. 63. ISBN 978-80-214-4042-5.
Rok
2010
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Příspěvek představuje výpočetní nástroj pro stanovení součinitele prostupu tepla sestavy lehkého obvodového pláště včetně vlivu nosných profilů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.