S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

Mgr. Bc. Serhii Leshchenko

téma: Soudobé bydlení. Hromadné bydlení na přelomu 20. a 21. století.

školitel: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.