Lidé

Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.