S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Ing. Jan Šesták

Autoři
Pernicová, R. - Utěšená, M., - Šesták, J.
Publikováno v
In: Sanace a rekonstrukce staveb 2019. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 87-92. ISBN 978-80-02-02888-8.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Článek analyzuje problematiku absence technických norem a předpisů pro pohledový beton v závislosti na jeho estetické kvalitě a definuje možnosti přístupu k návrhu a projektové dokumentaci, které by účinně vedly k požadovanému vizuálnímu výsledku.
Autoři
Pernicová, R. - Šesták, J., - Utěšená, M.
Publikováno v
In: Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Curich: Trans Tech Publications, 2019. p. 9-14. vol. 808. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1492-0.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The paper deals with the properties, quality and durability of the exposed concrete. The main part of this paper are characteristic of architectural (sometimes called visible or naked) concrete and the criterion of the quality evaluation of the performed work. This is mainly the colour balance of the subject area, the quantity and the size of the pores, the quality of the raw material and the surface structure. Achieving the quality of architectural concrete is considerably more technologically demanding compared with conventional concrete. This is reflected also in its cost. In conclusion, the problems of surface layers of architectural concrete are summarized. Especially environments can cause faster degradation, reducing the lifetime of the whole construction, but also pointing to one of the main problems in construction, which is technological discipline.
Autoři
Šesták, J. - Pernicová, R.
Publikováno v
In: Sanace a rekonstrukce staveb 2017. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ, 2017. p. 17-20. ISBN 978-80-01-06347-7.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Článek se zabývá kvalitou, vlastnostmi a životností pohledového betonu. Stěžejní částí práce jsou vlastnosti pohledových betonů, neboli kritérii hodnocení kvality provedené práce Jedná se zejména o barevnou vyrovnanost předmětné plochy, množstvím a velikost pórů, kvalitu materiálu vstupních surovin a strukturu povrchu. Z porovnání s běžným betonem je dosažení kvality pohledového betonu výrazně technologicky náročnější což se odráží i v jeho ceně. Závěrem je shrnuta problematika jednak působení vnějšího prostředí na povrchové vrstvy pohledového betonu způsobující rychlejší degradaci snižující tak životnost celé konstrukce ale také poukázání na jeden z hlavních problémů při výstavbě což je technologická kázeň.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.